top of page
  • Obrázek autoraPetra Šobáňová

Call for Artists: Jinakost a postižení


Umělecká výzva | Jinakost a postižení


Vážené umělkyně, vážení umělci,

dovolte, abychom vás oslovili s výzvou k předkládání výtvarných děl či realizací jakéhokoliv typu, jež se volně či úžeji vztahují k tématu jinakosti a postižení. Vybraná díla budou prezentována v rámci monotematického čísla časopisu Kultura, umění a výchova. Prezentace bude mít formu virtuální výstavy a svébytného výtvarného doprovodu odborných studií, jež budou v čísle publikovány. Zvláště vítána jsou díla umělců se smyslovou, mentální, tělesnou či jinou odlišností.
Jaká díla budou přijímána?

V rámci této výzvy budeme přijímat kvalitní digitální dokumentaci existujících děl jakékoliv povahy (případně nám můžete dodat díla ve fyzické podobě a my zajistíme jejich fotografování), díla digitální, příp. záznamy akcí. Pokud nám dodáte díla ve fyzické podobě, později Vám je vrátíme. Kromě děl samotných bude požadován také slovní doprovod, viz níže. Pro přijetí díla do výstavy bude určující jednak kvalita díla a jednak jeho soulad s tématem výstavy.


Textový doprovod, jenž je podmínkou účasti, bude obsahovat tyto položky:

1. Jméno a příjmení autora/autorky;

2. Životopis autora/autorky s portrétní fotografií;

3. Název díla a textový pandán v rozsahu min. 600 znaků, který nabídne vhled do autorova uvažování a způsobu jeho zpracování tématu, příp. umožní porozumět procesu vzniku díla.


Jak je možné postižení vnímat a zobrazit? Co to znamená, že se postižení označuje za sociální konstrukt? Jak ostrá je hranice mezi normalitou a jinakostí?

Téma virtuální výstavy

Virtuální výstava bude zaměřena – stejně jako chystané monotematické číslo časopisu Kultura, umění a výchova – na fenomén jinakosti či postižení a proměny těchto konstruktů v čase. Volná umělecká díla, dokumentární fotografie, ilustrace, záznamy akcí nebo aplikované počiny např. z oblasti designu se budou vyjadřovat k samotnému konceptu disability v kontextu současných dekonstruktivních přístupů rozvíjených teoreticky např. v rámci disability studies nebo prakticky v dílčích uměleckých sebeurčujících a emancipačních aktivistických skupinách nebo hnutí typu crip culture, Deaf art apod.


Jak je možné postižení vnímat a zobrazit? Co to znamená, že se postižení označuje za sociální konstrukt? Jak ostrá je hranice mezi normalitou a jinakostí? Existuje něco jako určující norma pro tělo a myšlení, nebo normalita ztratila v diverzifikované pluralitní společnosti svoji moc? Nebo je naopak diktát týkající se „správného“ těla a myšlení v instagramové kultuře ještě palčivější? Neztrácí sám koncept jinakosti svůj smysl, když jsme každý jedinečný, a tedy jiný? Je správné či udržitelné vnímat postižení jako předmět „nápravy“ nebo charitativního přístupu? Jak vizuálně reprezentovat lidi s postižením ve veřejném diskurzu? Jsou lidé využívající pokročilé kompenzační pomůcky „mrzáky“, chudáky, nebo spíš kyborgy, již předznamenávají budoucnost, v níž se bude běžně spojovat lidské tělo s technikou?

Klíčovými slovy umělecké výzvy jsou jinakost, normalita, normální vs. jiné tělo, krása vs. ošklivost, hranice normality, nemohoucnost vs. hrdinství, inspiration porn, ableismus, jiné vnímání a myšlení, absence, neúplnost vs. integrita, strach z postižení a nedokonalosti, (bez)bariérovost, pohyb vs. imobilita, abilita vs. disabilita atd.


Téma lze případně pojmout jako vizuální esej na téma postižení v sociálních a kulturních souvislostech nebo jako kritický výtvarný dokument. Vítáme díla umělců se smyslovou, mentální, tělesnou či jinou odlišností a jejich autentické vyjádření reality postižení.


Termíny a kontakt

Termín dodání: díla přijímáme do 1. června 2023

Posouzení děl, výběr a informování autorů a autorek: do 30. června 2023

Realizace výstavy: do konce roku 2023 (bude upřesněno)

Kontakt: kurátorkou virtuální výstavy je Petra Šobáňová, petra.sobanova(v)upol.cz

257 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page