top of page

1—22022

Kultura, umění & výchova
ročník 10, číslo 1—2, rok 2022

Odborný recenzovaný časopis Kultura, umění a výchova, ročník 10, číslo 1—2, rok vydání 2022. Editorka: Petra Šobáňová
Toto číslo bylo publikováno 25. 11. 2022. ISSN 2336-1824

bottom of page