top of page
nahoru

Odborná konference
Kultura, umění a výchova II
9.–10. prosince 2022

Program

PROGRAM KONFERENCE
 

Odborná konference se koná při příležitosti 20. výročí otevření Uměleckého centra Univerzity Palackého a zahájení 10. ročníku fungování odborného recenzovaného časopisu Kultura, umění a výchova. Záštitu laskavě poskytl děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.

Termín konání: 9. – 10. 12. 2022

Místo konání: Umělecké centrum UP, Katedra výtvarné výchovy PdF UP, Univerzitní 3–5, Olomouc

 

Smyslem konference je podpořit mezioborovou komunikaci a výměnu poznatků v rozličných oblastech společenských a humanitních oborů, jež spojuje zájem o kulturu, umění a jejich edukační potenciál. Cílem odborného jednání je reflektovat nejen úzce oborové problémy výchovy uměním, ale též širší kulturní a sociální souvislosti mezi výchovou a uměním či jinými hmotnými a duchovními hodnotami lidstva.

Jako zvaní hosté na konferenci vystoupí:

Gabriella Pataky, Ph.D., členka Světové rady InSEA a zástupkyně Evropy v tomto orgánu, vedoucí katedry vizuální edukace na Fakultě primární a preprimární pedagogiky v Budapešti,

Philip Stephenson, emeritní profesor působící na Homerton College, University of Cambridge; muzejní pedagog ve Fitzwilliam Museum v Cambridge,

Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt, děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, autor oceňované knihy Město pro každého a divadelní performance Virtual Ritual.

Součástí programu konference bude také performance umělce Petra Válka, koncert skupiny Ostrý zub (oboje v pátek večer) a workshopy a prohlídky olomouckých muzeí a galerií (v sobotu).

Konference bude pro účastníky zdarma a koná se s laskavou podporou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Jednání na konferenci bude vymezeno těmito tematickými okruhy:

Kultura, umění a výchova – výtvarná výchova mezi tradicí a inovací – kultura, umění a výchova na okraji

 

Typy příspěvků

Kromě klasických konferenčních příspěvků bude součástí konference také posterová sekce a virtuální přehlídka příspěvků audiovizuálních, jež budou prezentovány na webové platformě konference.

 

Publikování příspěvků

Abstrakty všech konferenčních příspěvků včetně posterů budou uveřejněny na webových stránkách konference. Vybrané příspěvky, které jejich autoři nabídnou k publikování a úspěšně projdou recenzním řízením, budou uveřejněny v elektronickém recenzovaném časopise Kultura, umění a výchova. Autoři je mohou odevzdat kdykoliv.

 

Program konference

8. 12. 2022

Hot line

Vernisáž výstavy: 8. prosince 2022 v 17 hod.

V předvečer konference se od 17 hodin uskuteční vernisáž výstavy Hot line. Výroční výstava prací studentů a studentek katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se bude konat v Uměleckém centru Univerzity Palackého v přízemí a v 1. a 3. patře. Výstava potrvá do 15. ledna 2023 a je dostupná ve všední dny (vždy podle otevírací doby konviktu).

9. 12. 2022

Od 9:00 Prezence účastníků, instalace posterů | přízemí konviktu v prostoru před Kaplí Božího těla

 

U prezence si mohou registrovaní účastníci vyzvednout drobný dárek a mohou se přihlašovat na sobotní program. Přihlášky na sobotní workshopy a prohlídky se budou uzavírat v 16 hodin. Pokud budou volná místa, lze se sobotního programu účastnit i bez registrace. Vzhledem k atraktivitě nabídky ale doporučujeme, aby si hosté zajistili místo předem.

Během prezence lze rovněž využít možnosti objednat si oběd z Bageterie Boulevard (zájemci si hradí sami, organizátoři vše hromadně objednají na 12 hodin). Objednávky přijímáme do 10 hodin; menu zde.

Během konference bude hostům zdarma poskytnuto drobné občerstvení – během coffee breaku a večer, kdy jsou všichni zváni do atria na číši vína.

 

9:30 Slavnostní zahájení konference | Kaple Božího těla

 

Úvodní proslovy hostitelů

 

Kultura, umění a výchova na KVV PdF UP: Ohlédnutí | doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Časopis Kultura, umění a výchova: Představení nové redakční rady časopisu a poděkování členům a členkám dosavadní redakční rady | doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia na PdF UP

 

10:30–12:00 Vystoupení zvaných hostů

Moderuje Jana Jiroutová

Philip Stephenson

A Woman’s Place – Místo žen

 

Philip Stephenson je emeritním profesorem Homerton College, University of Cambridge, a zároveň muzejním pedagogem ve Fitzwilliam Museum v Cambridge. Jeho příspěvek nabídne hlubší analýzu způsobů, jakými je ve sbírkách tradičního západního umění od doby italské renesance zobrazována žena. Pod drobnohled se dostanou především díla ze sbírek muzea Fitzwilliam v Cambridge. Prezentace poukáže nejen na explicitní, ale též na implicitní projevy misogynie, a zdůrazní důležitost podobné analýzy v edukačním prostředí.

 

Gabriella Pataky 

Provoking Inclusion in Education through Art in the Light of Contemporary Visual Culture – Stimulace inkluze ve vzdělávání prostřednictvím umění v kontextu současné vizuální kultury

 

Členka Světové rady InSEA a zástupkyně Evropy v tomto orgánu a zároveň vedoucí katedry vizuální edukace na Fakultě primární a preprimární pedagogiky v Budapešti se ve svém příspěvku zaměří na specifickou vzdělávací oblast výtvarné pedagogiky nazývanou v angloamerickém prostředí termínem built environment education. Jejím hlavním cílem je rozvíjet u žáků citlivost a vnímavost k prostředí, jež urbanisticky ovlivnil člověk. Built environment education učí žáka reflektovat kulturní prostředí, být otevřený k jeho zvláštnostem, identifikovat se s ním a aktivně se spolupodílet na jeho utváření.

Happening Gabrielly Pataky

Po přednášce jsou účastníci zváni k interakci během navazující aktivity s obručemi. Happening, na kterém se autorsky spolupodílely Gabriella Pataky, Judit Skaliczki a Viola Rekvényi, se uskuteční v atriu konviktu.

 

12:00–12:30 Oběd

 

Oběd si účastníci zajišťují sami; lze využít restaurace v okolí konviktu, včetně Bistra Konvikt přímo v budově Uměleckého centra. Zájemcům organizátoři nabízejí také možnost hromadně objednaného rychlého oběda v podobě baget z Bageterie Boulevard. Objednávky budou přijímány během prezence, a to do 10 hodin. Zájemci si vyberou z menu a organizátoři vše hromadně objednají.

13:00–18:00

Jednání v sekcích (paralelně)

Sekce budou probíhat paralelně ve třech místnostech v přízemí konviktu. Kromě Kaple Božího těla bude sekce probíhat rovněž v Lectoriu mediu a v Carolině.

 

Sekce v Kapli Božího těla

 

12:50–13:00     

Nahrávání prezentací prvního bloku do počítače (z technických důvodů není možné zapojovat vlastní zařízení účastníků)

 

1. blok

Moderuje Petra Šobáňová

 

13:00–13:10      

Šimon Kříž

Mobilní telefony a animace ve výuce výtvarné výchovy

 

13:15–13:25      

Šárka Coganová, Radka Růžičková

Využití mobilní aplikace Polish v primární edukaci

13:30–13:40      

Jiřina Filipi

Práce se sociální inkluzí se žáky prvního stupně – příklady dobré praxe učitelů

 

13:45–13:55      

Magdalena Svozilová                              

Využívání uměleckých terapií při práci s lidmi s onkologickou diagnózou

14:00–14:10      

Kateřina Mesdag

Příběhy umění do škol | Příklad dobré praxe RMN Paříž [Réunion des musées nationalaux Paris – Grand Palais]

14:15–14:25      

Petr Kosek

Jak si hrají děti se svým strachem a drama jako komunikace

 

14:30–14:40      

Sára Lipnerová

Informatika, digitální kompetence a výtvarná výchova

14:45–14:55      

David Bartoš

Akční umění jako edukační metoda

 

15:00–15:10      Nahrávání prezentací druhého bloku do počítače

 

 

15:00–16:00   

COFFEE BREAK S PREZENTACÍ POSTERŮ (15:15–15:45)

Uzávěrka přihlašování na sobotní program (u registrace).

 

 

2. blok

Moderuje Anna Boček Ronovská

 

16:00–16:10      

Andrea Kaňkovská

Material Flow / Práce s materiály v galerijní edukaci studentů VŠ a dospělých

16:15–16:25      

Anna Boček Ronovská

Digitální tělo a ne-skutečno. Somatické kontexty a práce s fenoménem disembodimentu ve výtvarné výchově.

16:30–16:40      

Alena S. Drury, Markéta Lisá

Nová média – inovativní modely ve výuce výtvarné výchovy

16:45–16:55      

Lucia Horňáková Černayová

Odovzdávanie /komunikácia/: spolupráca ako permanentná forma vzdelávania

17:00–17:10      

Alena S. Drury

Dialog média ruční výšivky a umělé inteligence

17:15–17:25      

Tomáš Arnold

Prehistorie – Prostor bádání a tvořivosti

 

 

Sekce v Lectoriu mediu

 

12:50–13:00 Nahrávání prezentací prvního bloku do počítače

 

1. blok

Moderuje Veronika Nirnbergová

 

13:00–13:10      

Lucie Škodáková

Metoda photovoice a její potenciál

13:15–13:25      

Veronika Nirnbergová

Kulturní dědictví na základních školách v ČR

13:30–13:40      

Klára Zářecká

Edukační potenciál kulturního dědictví v regionech (v Královéhradeckém kraji)

13:45–13:55      

Lucie Tikalová

Kolowratská obrazová sbírka jako inspirace pro edukaci

14:00–14:10      

Eva Kušnírová

Vzdelávanie divadlom a práca s publikom na Slovensku

14:15–14:25      

Hynek Chmelař

Existenční strategie umělce

14:30–14:40      

Tereza Čapandová

Zapojování studentů výtvarné výchovy do kurátorských a produkčních aktivit profesionálního výtvarného umění

14:45–14:55      

Jana Migašová

Dobre nadizajnované učenie: modernistické inovácie a „návrat“ do Black Mountain College

 

15:00–15:10      Nahrávání prezentací druhého bloku do počítače

 

 

15:00–16:00   

COFFEE BREAK S PREZENTACÍ POSTERŮ (15:15–15:45)

Uzávěrka přihlašování pro sobotní program (u registrace).

 

 

2. blok

Moderuje Monika Dokoupilová

16:00–16:10      

Martina Pavlikánová

Očakávania verzus realita v kooperácii múzea a školy pri napĺňaní kurikula

16:15–16:25      

Monika Dokoupilová

Prvky objektového vyučování v edukačních programech pro stálou expozici Příroda Olomouckého kraje Vlastivědného muzea v Olomouci

16:30–16:40      

Světlana Círová

Využití expresivních přístupů s dětmi s ADHD a jinými poruchami chování jako prostředek podpory výchovně vzdělávacího procesu

16:45–16:55      

Zuzana Slušná

Práca s návštevníkmi a divákmi v ére Kultúra 3.0: možnosti, príležitosti, riziká a výzvy

17:00–17:10      

Miloš Makovský, Dagmar Myšáková

Doprovodné a vzdělávací programy v galeriích a muzeích v Ústeckém kraji – analýza rozhovorů se zaměstnanci vybraných institucí

17:15–17:25      

Ester Hotová

Interpretace politických a sociálních témat s využitím komiksu a grafické novely

 

 

Sekce v Carolině

 

12:50–13:00 Nahrávání prezentací prvního bloku do počítače

 

1. blok

Moderuje Jiří Černý

 

13:00–13:10      

Martina Martincová

Aktívny dialóg umeleckého diela a návštevníka galérie

13:15–13:25      

Kateřina Dytrtová

Aktuální kulturní témata a jejich edukativní využití

13:30–13:40      

Jiří Černý

Dva nedávno objevené Olomoucké jednolisty a jejich kontexty

13:45–13:55      

Denisa Daříčková

Hra v kontextu současného vzdělávání

14:00–14:10      

Kamil Mráz

PET lahve nejen jako výtvarný materiál

14:15–14:25      

Kristýna Ševčíková

Tvorba didaktického prostředku zaměřeného na zprostředkování národní kulturní památky – hradu Bouzov

 

14:30–14:40      

Jana Slezáková

Spomienky

14:45–14:55      

Silvie Novotná

Virtuální muzeum ve výuce

 

15:00–15:10      Nahrávání prezentací druhého bloku do počítače

 

 

15:00–16:00   

COFFEE BREAK S PREZENTACÍ POSTERŮ (15:15–15:45)

Uzávěrka přihlašování pro sobotní program (u registrace).

 

 

2. blok

Moderuje Jana Musilová

 

16:00–16:10      

Jana Jiroutová

Rozšířená realita v kontextu muzejní edukace a výtvarné výchovy

16:15–16:25      

Petra Filipová

Výtvarná výchova v postdigitální době

16:30–16:40      

Pavla Novotná, Hana Stadlerová

Netradiční zážitková tvorba jako prostředek inovací výtvarné výchovy v primárním vzdělávání

16:45–16:55      

Jana Francová

Benefity a úskalí studentských novomediálních intervencí do veřejného prostoru

17:00–17:10      

Jana Musilová

Výtvarná výchova a digitální technologie na základních školách

17:15–17:25      

Martina Freitagová, Barbora Škaloudová

Audiovizuální workshopy v Kunsthalle Praha

 

 

 

Posterová sekce

 

V posterové sekci jsou přihlášeny tyto příspěvky:

 

Lucia Horňáková Černayová

VIII. Bienále figurálnej kresby a maľby

 

Eliška Pekárková, Johana Stejskalová

Jak může být badatelsky orientovaná výuka začleněna do muzejní edukace v historických expozicích Národního muzea?

 

Kateřina Mesdag

Virtuálně spolu | Nečekaná cesta muzeí umění vstříc svým návštěvníkům od března 2020

 

Sára Kárníková

Projekt #takephoto

 

Kristýna Ševčíková

Didaktické prostředky zaměřené na zprostředkování národní kulturní památky – hradu Bouzov

 

Gabriela Kašparová

Prezentace architektonických památek Královéhradeckého kraje ve výuce

 

Denisa Daříčková

Hra v kontextu současného vzdělávání: Michelangelova cesta k nesmrtelnosti

 

Richard Pavlikán, Martina Pavlikánová

Múzeum v telefóne

 

Organizátoři předpokládají, že autoři posterů budou v čase cca 15:15–15:45 přítomni u svých posterů, kde budou pro zájemce představovat své postery a odpovídat na dotazy. Tato sekce nebude moderována a bude se odvíjet od zájmu účastníků.

 

 

Audiovizuální sekce

Kurátorka Anna Boček Ronovská

 

V audiovizuální sekci, jež bude přístupná od 8. prosince na webové platformě konference a pomocí projekce během konference u posterové sekce v atriu, se budou prezentovat tyto příspěvky:

Magdalena Adámková Turzová

Malby

 

Pavla Baštanová

Autorská animovaná tvorba Pavly Baštanové

 

Anna Boček Ronovská

Pohyb, tělo a krajina – enviromentální somatika

 

Milan Cieslar, Martina Pavlikánová

Malí a velcí – vzdělávací projekt studentů a žáků

 

Jana Francová a studenti KVV PdF MU Brno

Individuální video projekt

 

Lucia Horňáková Černayová

VII. a VIII. Bienále figurálnej kresby a maľby

 

Ondřej Klus a studenti GDS SSUD Brno – Ateliér Game Art

 

Aneta Kundlová – Desková hra

 

Jiřina Kvasničková – Intimní deník

 

Marko Řeháček a studenti AGDM FI MUNI – Prototyp

 

Tereza Sikorová

Choreografie v sociálním prostoru

 

Petra Šobáňová

Pečuji o sebe... a své žáky | Prezentace koncepce a výstupů projektu PdF UP zaměřeného na duševní zdraví, psychickou odolnost a wellbeing

 

Jiří Vávra

Sandra Čísecká. Herbs vs Colors.

                              

 

 

 

 

Večerní program

 

18:00–19:00 Kaple Božího těla

Osamu Okamura: Město pro každého aneb proč je architektura důležitá?

 

Pozvání vystoupit v rámci konference Kultura, umění & výchova přijal Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, jenž je známým architektem a zároveň přednášejícím a děkanem Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Do povědomí širší veřejnosti se Osamu Okamura dostal také oceňovanou knihou Město pro každého nebo divadelní performancí Virtual Ritual.

Tématem jeho přednášky budou současné inovativní nástroje edukace mládeže v oblasti městského plánování: komiks, hudební video, YouTube, performance, terénní workshop nebo boogazine, to na příkladech nejlepší mezinárodní praxe a vlastní tvorby.

Upozorňujeme zájemce, že kapacita kaple je omezena. Pro případ velkého množství zájemců bude připraven přenos přednášky v přilehlých konferenčních místnostech. Přednáška bude streamována na YouTube kanále PdF UP. Odkaz na stream zde. Záznam bude přístupný i po skončení akce.

 

19:30 Rozhovory u číše vína (atrium)

20:00 Performance Petra Válka | atrium

 

V atriu Uměleckého centra UP vystoupí známý samorostlý performer Petr Válek. Mnohostranný umělec Petr Válek označovaný též jako noisový muzikant, vynálezce, výrobce a youtuber, jenž ve své tvorbě pracuje i s klasickými médii malby a kresby, rozehraje v prostorách atria přehlídku svých mechanických a elektromechanických zvukových nástrojů i kinetických samohybných objektů.  

21:00 Ostrý zub | Divadelní sál

 

Koncert světoznámého hudebního uskupení umělců (nejen) katedry výtvarné výchovy PdF UP. Vystoupí Vladimír Havlík, David Jedlička, Jan Krtička a Jiří Bartoník.

 

10. 12. 2022

Na sobotu organizátoři spolu s partnery přichystali bohatý program. Část bude organizována, a je proto nutné se předem registrovat (při prezenci první den konference), část bude volná. Během dne je pak pro účastníky konference zajištěn volný, neorganizovaný vstup do Vlastivědného muzea (10:00–17:00) a do Pevnosti poznání (9:00–18:00). Kromě programu v muzeích a galeriích jsou přichystány výtvarné workshopy v budově konviktu.

 

Rezervace na níže uvedené body programu je nutná – přihlášení bude probíhat na místě registrace na konferenci v pátek 9. 12. 2022 na registračním místě v Uměleckém centru UP, Univerzitní 3–5, Olomouc, nejpozději do 16:00. Přihlášení se na workshopy Anny Boček Ronovské je možné zde.

 

 

STUDIO G21

Adresa instituce: Dolní náměstí 194/7, Olomouc

 

Happening s Mgr. et MgA. Davidem Bartošem: Co se tady děje? Aneb akční umění jako edukační metoda

 

9:00      

Sraz ve Studiu G21 (v přízemí na výše uvedené adrese)

 

Počet osob: max. 15 (v případě velkého zájmu dvě skupiny, druhá skupina od 10:00)

 

Edukační proces je procesem performativním. Jak učitelé, tak i žáci jsou v rámci vzájemné komunikace generátory performativních projevů. V rámci happeningu Co se tady děje? se zaměříme na akcentování performativity a pokusíme se analyzovat její potenciál v rámci edukačního procesu.

Happening se bude odehrávat v rámci výstavy Je sníh honosnou komoditou?

Časová náročnost: 60 minut

 

 

 

 

 

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V OLOMOUCI

Adresa instituce: nám. Republiky 5, Olomouc

 

Výstava Dětský svět – dítětem v 19. a 20. století

 

10:00    

Sraz ke komentované prohlídce s kurátorkami výstavy Mgr. Veronikou Sovkovou a Mgr. Andreou Jakubcovou na recepci Vlastivědného muzea v Olomouci, nám. Republiky 5, Olomouc

 

Počet osob: max. 25

 

Výstava Dětský svět – dítětem v 19. a 20. století představuje návštěvníkům proměny dětství za posledních 200 let. Tematicky je rozdělena do jednotlivých úseků, které s životem dítěte bezprostředně souvisí. Výstava tak začíná obdobím těhotenství, následuje úsek věnující se porodu a péči o malé dítě: novorozence a kojence. Rovněž se věnuje školským zařízením všech typů, tedy opatrovnami a jeslemi počínaje přes mateřské školy, základní školy až po střední či odborné školy. Následuje prostor určený dítěti, tedy jeho pokoj. Kdy se vlastně stal součástí bytu a jak to fungovalo předtím? Výstava neopomíjí ani módu, její velká část je věnována dětskému oblečení. V neposlední řadě se výstava věnuje trávení volného času. Jeho velkou část děti věnovaly hračkám. Ty jsou pochopitelnou a významnou součástí výstavy, na mnohé z nich si návštěvník vzpomene v souvislosti se svým dětstvím, dokonce si může zahrát i jednu z prvních počítačových her! Stranou nezůstávají ani další možnosti trávení volného času: sport, četba či organizované kroužky.

 

Autorkami výstavy jsou kurátorky Vlastivědného muzea v Olomouci Veronika Sovková a Andrea Jakubcová. Vystaveny jsou sbírkové předměty z několika institucí: z Vlastivědného muzea v Olomouci, Městského muzea a galerie Polička – Centra Bohuslava Martinů, Muzea Komenského v Přerově, Muzea východních Čech v Hradci Králové, Regionálního muzea a galerie v Jičíně – Muzea hry, Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, Vlastivědného muzea v Šumperku a Východočeského muzea v Pardubicích.

 

Termín výstavy je 1. 12. 2022 – 27. 8. 2023, výstava se koná v největším výstavním sále Vlastivědného muzea v Olomouci, v sále sv. Kláry.

 

 

Skrytá krása. To nejlepší ze sbírky knih VMO

 

11:00    

Sraz zájemců ke komentované prezentaci Mgr. et Mgr. Jiřího Černého, Ph.D., na recepci Vlastivědného muzea v Olomouci, nám. Republiky 5, Olomouc.

 

Počet osob: max. 15 (případně dvě skupiny)

 

Rukopisy, inkunábule, staré tisky a knihy spojené s olomouckým regionem jsou uloženy ve Sbírkové knihovně Vlastivědného muzea v Olomouci. Tento fond byl postupně vybudován z bývalé knihovny Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci a dnes obsahuje téměř 30 000 svazků. Kromě několika středověkých kodexů a inkunábulí lze ve Sbírkové knihovně nalézt například novověké rukopisné kancionály a modlitební knížky, staré atlasy, časopisy vydávané nejen v Olomouci a okolí nebo předlistopadová skripta.

 

Během připravované prezentace budete mít jedinečnou možnost prohlédnout si originály několika vzácných knih ze sbírky Vlastivědného muzea v Olomouci.

 

 

Prohlídka Vlastivědného muzea v Olomouci s nabídkou nové přírodovědné expozice Od počátku bez konce

 

Vstup volný v otevírací době Vlastivědného muzea (10:00–17:00), bez předchozí rezervace, nám. Republiky 5, Olomouc.

 

Nová přírodovědná expozice Od počátku bez konce dodá dětem a mládeži ucelené informace o přírodovědě základních a středních škol. Ve čtyřech celcích – paleontologii, geologii, botanice a zoologii – přiblíží ty nejdůležitější přírodní jevy a představí nejvýznamnější zástupce fosilií, hornin, rostlin, hub a živočichů. Ke zhlédnutí jsou stovky exponátů a celá řada interaktivních prvků. V horní části muzea tak ve spojení se stávající stálou expozicí Příroda Olomouckého kraje vzniklo unikátní přírodovědné patro, kde se lehce „zapomenete“ a strávíte mnoho hodin. V obou expozicích se snažíme návštěvníka nejen pobavit a poučit, ale co nejvíce v něm vzbudit hlubší zájem o přírodu a uvědomění si vztahů mezi člověkem a životním prostředím.

 

 

PEVNOST POZNÁNÍ OLOMOUC

Adresa instituce: areál Korunní pevnůstky, 17. listopadu 939, Olomouc

 

Komentovaná prohlídka Pevnosti poznání s koordinátorem historické sekce Mgr. Tomášem Arnoldem

 

12:00     Sraz v atriu Pevnosti poznání

 

Pevnost poznání je první interaktivní muzeum popularizace vědy na střední Moravě. Sídlí v areálu Korunní pevnůstky v centru Olomouce a patří do kategorie tzv. science center, poskytujících neformální prostředí pro hravé objevování přírodních a společenských jevů.

Vedle čtyř stálých expozic, vybavených více než dvěma stovkami modelů a přístrojů, muzeum nabízí pravidelné akce a programy. Součástí Pevnosti poznání jsou i tematické vědecké dílny.

 

Chemická laboratoř: pokud vás baví provádět nebo sledovat vědecké experimenty, zkušení lektoři vám dokáží, že chemie je zábava, a zažijete neuvěřitelnou cestu za poznáním běžných fyzikálních jevů, se kterými se v praxi setkáváte den co den.

Kreativní dílna: symbióza vědy a kreativity. Místo, kde se hravě propojují vědecké disciplíny s praktickou činností a podporou a rozvojem STEAM aktivit. Získáte nové dovednosti a odnesete si domů zajímavý a originální výrobek.

 

Workshop Vědecké dílny

 

13:30     Sraz v atriu Pevnosti poznání

 

Počet osob: max. 10

 

Vědecké dílny jsou v prosinci zaměřené na kosmetický průmysl. V chemické laboratoři si účastníci vyzkouší chemické pokusy zaměřené na kosmetiku a v kreativní dílně si budou moci vyrobit vlastní tekuté mýdlo. Více informací: https://www.pevnostpoznani.cz/vedecke-dilny/

 

WORKSHOPY NA KATEDŘE VÝTVARNÉ VÝCHOVY

 

Pohyb a linie. Somatický výtvarný workshop s Annou Boček Ronovskou

 

Zájemcům nabízíme dva workshopy MgA. et Mgr. Anny Boček Ronovské, Ph.D. (se stejným, opakujícím se programem).

10. 12. 2022 od 10:00 do 12:30 hod. v divadelním sále

10. 12. 2022 od 13:30 do 16:00 hod. v divadelním sále

Zveme všechny, kdo mají touhu volně rozhýbat své tělo a zároveň výtvarně tvořit na výtvarně-pohybový workshop „Pohyb a linie“. Nejenže se volně rozhýbeme v principech autentického pohybu (není potřeba žádná pohybová či taneční průprava), ale také budeme tvořit vlastní či společný tvůrčí projekt, vedený a inspirovaný somatickými přístupy, experimentální a procesuální kresbou. Pro tvůrčí projekt využijeme možnosti těla, kresby, relaxace a nonverbálních komunikačních technik.

Lektorka Anna Boček Ronovská působí na katedře výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně, zabývá se somatikou, grafikou, kresbou a tancem.

Registrace na dopolední termín zde.

Registrace na odpolední termín zde.

A4_PRIRODOVEDNA EXPOZICE.jpg
Sbírková_knihovna_VMO.jpg
DĚTSKÝ SVĚT ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.jpg
Dlaždice U21 (2) (1).png
308729758_579549337291879_7015164357564823462_n.jpg
283705159_10228562663797568_315185416555390673_n.jpg
Událost na FB.png
stažený soubor.png
stažený soubor.jfif
Osamu Okamura 2019. FUA TUL. Foto - Jana Vašáková Havlíková _ TUL.jpg

Call for Papers

Odborná konference při příležitosti 20. výročí otevření Uměleckého centra Univerzity Palackého a zahájení 10. ročníku fungování odborného recenzovaného časopisu Kultura, umění a výchova. 

Termín konání: 9. – 10. 12. 2022

Místo konání: Umělecké centrum UP, Katedra výtvarné výchovy PdF UP, Univerzitní 3–5, Olomouc

 

Smyslem konference je podpořit mezioborovou komunikaci a výměnu poznatků v rozličných oblastech společenských věd, které spojuje zájem o kulturu, umění a jejich edukační potenciál. Vítáme především příspěvky z oblasti didaktik expresivních oborů (výtvarné, hudební, dramatické či literární výchovy), muzejní pedagogiky, edukace v kultuře, teorie a historie umění, muzeologie, vizuálních studií, mediálních studií, kulturní antropologie ad. Cílem je reflektovat nejen úzce oborové problémy, ale též širší kulturní a sociální souvislosti mezi výchovou a uměním či jinými hmotnými a duchovními hodnotami lidstva.

Jako zvaní hosté na konferenci vystoupí:

Dr. Gabriella Pataky, Ph.D.,

členka Světové rady InSEA a zástupkyně Evropy v tomto orgánu, vedoucí katedry vizuální edukace na Fakultě primární a preprimární pedagogiky v Budapešti,

prof. Philip Stephenson,

emeritní profesor působící na Homerton College, University of Cambridge; muzejní pedagog ve Fitzwilliam Museum v Cambridge,

Ing. arch. MgA. Osamu Okamura,

architekt, děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, autor oceňované knihy Město pro každého a divadelní performance Virtual Ritual.

Petr Válek

 

Ostrý zub

Součástí programu konference bude také performance Petra Válka a koncert skupiny Ostrý zub (v pátek večer) a prohlídky olomouckých muzeí a galerií (v sobotu dopoledne).

Na konferenci srdečně zveme jak odborníky, tak také pedagogy, studenty a všechny zájemce. Lze se zúčastnit jak aktivně (s příspěvkem; viz typy příspěvků), tak také pasivně (jako hosté bez příspěvku). Konference bude pro účastníky zdarma a koná se s laskavou podporou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Jednání na konferenci bude vymezeno těmito tematickými okruhy:

1. Kultura, umění a výchova

Kultura je bází lidské existence a důležitým faktorem sociální a občanské integrace. Jako složitá významová síť vytváří společně sdílený rámec společnosti a zásadní měrou se podílí na identitě jednotlivců i celých společenství. Jsme schopni aktuálním způsobem definovat toto pole a začlenit je odpovídajícím způsobem do vzdělávání? Co dnes považujeme za obecně sdílené kulturní hodnoty a jakým způsobem je předáváme nové generaci? Podporuje všeobecné vzdělávání kulturní dialog a vede k dostatečné znalosti kultury a historie? Jakou roli hraje kulturněhistorické dědictví ve všeobecném vzdělávání? Umíme obhajovat začlenění umění a kultury do kurikula před žáky, rodiči či před decizní sférou? Jak v tomto kontextu hodnotit aktuální dění v rámci reformy rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání? Jaké změny přinese začlenění kulturní kompetence do RVP? V sekci očekáváme jak příspěvky teoretické, tak také příklady dobré praxe nebo konkrétní výstupy a projekty škol, muzeí, galerií a dalších kulturních institucí.

 

2. Výtvarná výchova mezi tradicí a inovací

Prudká proměna společnosti a dynamika současné obrazové kultury přinesla nutnost nově uvažovat o vizuálních kvalitách světa okolo nás včetně výtvarného umění nebo třeba sociálních médií. Změny je třeba reflektovat rovněž ve vzdělávání, jež z širokého rámce vizuální kultury vychází. Co jsou aktuální problémy výtvarné pedagogiky a jak se mění její pojetí v projektovaném a realizovaném kurikulu? Jak výtvarnou výchovu proměnily digitální technologie a jak je možné vyhodnotit dopady nových způsobů komunikace a chování ovlivněného digitálními technologiemi a mobilními zařízeními na výtvarnou tvorbu dětí a mládeže? Jak jsme do výtvarné pedagogiky zapracovali poznatky vizuálních studií, psychologie nebo teorie médií a IT? Jaké je dnes místo klasických výtvarných postupů a aktivit ve výtvarné výchově a proč je důležité obohacovat komplexní smyslovou zkušenost žáků? Co nová média mění, a co naopak zůstává stejné? Umíme digitální nástroje využívat tvořivě a dokážeme ve výtvarné výchově pěstovat – vedle oborových kompetencí – také digitální gramotnost?

 

3. Kultura, umění a výchova na okraji

Hovoříme-li o kultuře a jejím zprostředkování, často uvažujeme o modelovém příjemci, konzumentovi, žákovi či návštěvníkovi. Jsme ale schopni otevírat přístupnou cestu k živé kultuře a kulturnímu dědictví také skupinám občanů, již stojí „na okraji“ nebo mají speciální potřeby? Sekce se zaměří jednak na prezentaci kulturních a uměleckých projevů, jež nepatří do mainstreamu, a jednak na reflexi samotného fenoménu jinakosti či postižení v umění a uměleckých vzdělávacích oborech. Tématem sekce budou rovněž speciální vzdělávací potřeby v uměleckých, resp. expresivních vzdělávacích oborech, stejně jako reflexe toho, jak se v ČR daří uskutečňovat ideu společného vzdělávání. V rámci sekce očekáváme příspěvky ukazující cesty k inkluzivní kultuře a vzdělávání, příklady dobré praxe škol, muzeí, galerií a dalších institucí, jež jsou schopny přinášet kulturu i menšinám nebo jakkoliv znevýhodněným skupinám. Stranou jistě nezůstane ani téma samotného konceptu disability v kontextu současných dekonstruktivních přístupů.

 

4. Posterová sekce (fyzická i virtuální)

Postery jsou příležitostí k prezentaci různých projektů a výzkumných záměrů a koncentrují odborné sdělení na prostoru plakátu (přesné pokyny viz níže). Obsahem posterů mohou být jak témata výše uvedených sekcí konference, tak témata, jimž se autoři věnují ve svých výzkumných nebo vzdělávacích projektech. Posterová sekce najde své místo jak fyzicky v předsálí hlavního konferenčního sálu, tak také na virtuální platformě konference. Do programu bude zařazena též prezentace posterů za přítomnosti autorů (autoři posterů zde ve vymezeném čase mohou diskutovat s ostatními účastníky konference). Přístup k posterům bude umožněn po celou dobu konání konference. Jako motivační prvek zejména pro začínající odborníky bude soutěž o nejlepší poster; vítěz bude oceněn diplomem a dárkem.

 

5. Audiovizuální sekce (virtuální)

Tato sekce vytváří prostor pro sdílení obrazových příspěvků, ať už jde o umělecké projekty, nebo o prezentaci vzdělávacích projektů a prací žáků. Sekce je určena pro učitele, umělce, studenty a tvořit ji budou vizuální či audiovizuální příspěvky. Pedagogové mohou prezentovat např. své školní projekty, umělci a studenti mohou prezentovat svá umělecká díla. Tato sekce nabízí prostor také pro studenty středních a vysokých škol – pro prezentaci jejich výtvarných projektů, semestrálních, diplomových a bakalářských prací. Dodané práce budou shromážděny pouze v elektronické podobě na naší webové platformě a vytvoří originální online výstavu, jež se stane doprovodem konferenčního jednání. Autoři dodají ucelené soubory (audio)vizuálního materiálu, který vždy doplní názvem a srozumitelným abstraktem objasňujícím kontext a téma prezentovaných obsahů. Bude-li se jednat o jednotlivá díla, je třeba dodat také popisky a materiál přehledně číslovat. Organizátoři preferují buď videa (stačí i linky na YouTube nebo jinou síť), anebo soubory jednotlivých obrázků – z nichž bude na webu vytvořena fotogalerie. Akceptujeme všechny obvyklé formáty v rozumném rozlišení a velikosti. Tyto příspěvky nebudou prezentovány fyzicky, nýbrž asynchronně pouze na webové platformě konference. Pokud autoři chtějí o svém projektu také promluvit v rámci fyzicky konaného konferenčního jednání, je třeba se přihlásit souběžně do některé ze sekcí 1–3 (tedy vyplní dva rezervační formuláře).

 

Typy příspěvků

Klasický konferenční příspěvek – vystoupení v sekci s odborným příspěvkem v délce max. 10 minut; viz sekce 1–3; účastníci si mohou připravit doprovodnou prezentaci na vhodném nosiči dat (flashdisk nebo harddisk); připojování vlastních notebooků nebude možné;

Audiovizuální příspěvek – vizuální prezentace, obrazový esej, fotodokumentace uměleckého projektu, videoprezentace, videoart apod.; příspěvek bude zveřejněn v on-line přehlídce na webové platformě konference (autoři mohou též vystoupit fyzicky v sekcích 1–3, je ale třeba se řádně přihlásit);

Poster – grafická prezentace výsledků vědecké práce. Preferujeme zejména postery empiricko-výzkumného charakteru, a to převážně informace o chystaných výzkumných šetřeních, prezentace průběžných výsledků výzkumu apod. Je možné prezentovat rovněž pedagogické projekty. Posterová sekce bude pevnou součástí programu konference, tzn., že ve vymezeném čase zde budou autoři posterů přítomni a budou mít příležitost představit svůj výzkum a diskutovat o něm s ostatními účastníky konference. Přístup k posterům bude umožněn po celou dobu konání konference; autoři si postery sami instalují na připravené malířské stojany s deskami, na místě bude k dispozici běžný instalační materiál (nůžky, pásky, připínáčky).

Pokyny pro úpravu posteru:

Doporučujeme použít formát velikosti A1 (59,4 cm x 84,1 cm). V případě zájmu o větší velikost kontaktujte organizátory, maximální plocha pro umístění posteru je 1 m2. Poster nesmí být tvořen jednotlivými listy A4. Měl by být rozložen na výšku; případné rozložení na šířku prosím oznamte organizátorům. Poster by měl být graficky přehledný, vizuálně zajímavý, účelný a esteticky kvalitní. Doporučujeme použít velikost písma minimálně 20–26 bodů.

Údaje na posteru by měly být jasně strukturovány. Doporučujeme následující členění oddílů: nadpis, autorství, téma a cíl, metodologie, výsledky, diskuse, závěr, eventuálně použitá literatura. Poster by měl být informačně výstižný a stručný. Má mít vědeckou kvalitu (významné téma, vhodnou metodologii, adekvátnost závěrů). K posteru mohou autoři připravit také zmenšené verze (tzv. handout) či jiný doplňkový tištěný materiál se stručným výběrem údajů.

Pro zavěšení na stránky konference je třeba poster dodat i v elektronické podobě, a to na adresu anna.bocekronovska@upol.cz. Postery si autoři předem tisknou a na místě instalují sami. Před konferencí dostanou autoři informaci, kam se dostavit, základní instalační materiál bude k dispozici na místě.

 

Publikování příspěvků

Abstrakty všech konferenčních příspěvků včetně posterů budou uveřejněny na webových stránkách konference. Vybrané příspěvky, které úspěšně projdou recenzním řízením, budou uveřejněny v elektronickém recenzovaném časopise Kultura, umění a výchova. Autoři je mohou odevzdat kdykoliv.

Registrace

Registrace

Registrace pro aktivní účastníky: do 20. listopadu 2022
Termín pro zaslání dat pro virtuální přehlídku (posterová a audiovizuální sekce): 20. listopadu 2022
Data zašlete na adresu anna.bocekronovska@upol.cz.
Postery si autoři tisknou sami.

Zájemci o účast na konferenci, ať již jde o účastníky pasivní, nebo o účastníky s příspěvkem, prosíme o registraci prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Účastníci s příspěvkem se mohou registrovat do 20. listopadu včetně. Poté bude připraven detailní program konference s rozdělením do sekcí. Pasivní účastníci (bez příspěvku) se mohou registrovat bez omezení do 8. 12. Registrace a účast na konferenci nejsou zpoplatněny. I po ukončení příjmu přihlášek se mohou zájemci účastnit většiny částí programu bez registrace.

Registrace byla ukončena.

Rádi vás uvidíme na naší konferenci. Registrujte se!
Jak se zúčastníte?

Registrace aktivních účastníků byla již ukončena.

Děkujeme za registraci. Brzy se Vám ozveme!

bottom of page