top of page
Tanec Egungu.png

Lukáš Dostál | Tanec Egungů

Nahoru
fguth5.jpg

Ondřej Spisar | Bez názvu (návrhy plakátů) 

Be_2024

Be on the Screen and Be Yourself!

Vážené návštěvnice, vážení návštěvníci! Vítejte na virtuální výstavě prací účastnic a účastníků 2. ročníku výtvarné přehlídky digitální tvorby mladých Be_on the Screen. Pořadatelé z katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přijali celkem 165 přihlášek prací nebo projektů, na jejichž tvorbě se podílelo více než 500 mladých tvůrců a tvůrkyň do 26 let.

 

Hříčky s mobilními aplikacemi, animované skeče, gify, digitální fotografie, ale i krátké filmy, herní design, komplexní 3D modelování nebo návrhy funkčního a kreativního řešení různých úloh grafického designu. To vše a mnohem více můžete obdivovat na výstavě aktuálního ročníku přehlídky, jež odráží pestrost a variabilitu současných přístupů k využívání digitálních médií v individuální či školní tvorbě. Kromě nevšedních výsledků výstava prezentuje rovněž zajímavé pedagogické přístupy a nápady — jsou to konec konců právě kreativní učitelé a učitelky, díky nimž mohou mladé talenty zrát a rozvíjet se.

 

Přehlídka nám dává nahlédnout do způsobů, jimiž dnes mladí lidé přemýšlejí a tvoří. Digitální nástroje — a to i ty složitější — si osvojí snadno, dojít k zajímavému výsledku a překročit softwarové nastavení nástrojů směrem k tvůrčí originalitě je ale mnohem těžší úkol. Je potřeba nejen nápad, ale i trpělivost k jeho uskutečnění. Neméně důležité je promyslet způsob, jak umělecký projekt představit publiku a prezentovat.

 

Umělecké sebevyjádření má dnes tisíce podob a digitální média v nich hrají důležitou roli. Naše přehlídka ukazuje, že mobilní telefony, počítače nebo generativní nástroje mohou být v rukou kreativních, citlivých a motivovaných tvůrců využívány originálně a autenticky. Přestože je dnes permanentní připojení do virtuálního světa spojováno s nárůstem mnoha negativních jevů, je vidět, že nabízí také pozitiva. Důležité je využívat média s mírou a tvořivě, tak aby pomohla tvůrčímu nápadu na svět, a ne aby jej softwarová náročnost nebo přednastavené efekty zabíjely. Digitální tvorba mladých je živým fenoménem, který je potřeba sledovat a kultivovat. I tento ročník přehlídky ukazuje, že digitální média mohou být — stejně jako média klasická — plnohodnotně využita k vyjádření osobního postoje ke světu a k reflexi světa okolo nás a toho, co prožíváme. Výstava s podtitulem Be on the Screen and Be Yourself je toho důkazem, jak se jistě sami přesvědčíte.

 

Dodejme, že virtuální výstava prezentuje všechny zaslané práce a projekty, odborná porota mimo to ocenila vybrané soubory a nabízí kurátorský výběr, jenž bude zveřejněn před slavnostním dnem vyhlášení a předání cen. Ten je naplánován na 14. června 2024.

 

Práce a projekty zde vystavujeme od nejmladších po nejstarší tvůrce a tvůrkyně. Pokud se chcete zapojit do hodnocení prací, hlasujte pro své favority! Organizátoři opět vyhlásí cenu veřejnosti, o níž můžete rozhodnout i vy. Hlasování bude probíhat do 14. června do 12 hodin, a to prostřednictvím srdíček přímo zde ve výstavě. Zájemce o hlasování upozorňujeme, že z jednoho technického zařízení je možné jednomu příspěvku dát pouze jeden "lajk". Srdíčka můžete darovat libovolnému počtu prací. Svému favoritu pomůžete, když budete naši výstavu s výzvou k hlasování sdílet mezi další podporovatele.

Za tým Be_on the Screen Petra Šobáňová

Světlo a stín
6.png
7.png
8.png
DOD stránka dlaždice (1).png

Výsledky hlasování poroty a kurátorů:

image.png

Výsledky on-line hlasování diváků: 

1. místo: Žáci a žákyně ze ZŠ a MŠ Rohle | Stop motion — soubor videí

Ivan Torko | Chytání ryb

Nejmladší do 6 let
7 az 12 let

Kategorie účastníků a účastnic ve věku do 12 let (včetně)