top of page
Nahoru

Be_on the screen and Be Yourself!

 

Vážené účastnice a účastníci přehlídky Be_on the Screen,
vážené učitelky a učitelé,

dovolte, abychom Vás pozvali na slavnostní předávání ocenění, jež se uskuteční 14. června 2024 od 16 hodin v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci. Celodenní program přehlídky nabízí také otevřený ateliér pro děti a teenagery; pro dospělé a dospívající účastníky jsou připraveny rovněž workshopy, na něž srdečně zveme všechny zájemce z řad učitelů a učitelek. Všechny akce jsou pro Vás zdarma a jejich podrobný rozvrh najdete níže. Z kapacitních důvodů Vás prosíme o laskavé potvrzení Vaší účasti na slavnostním vyhlášení cen.

Těší se na Vás tým Be_on the Screen

Be_on the Screen 2024_program 14. 6. 2024

 

 

Daniel Echeverri Giraldo, Ph. D, MFA

Think beyond the box – Design thinking workshop

 

Workshop, který vám umožní rozvinout kreativní proces pomocí metody karet, které využívají principů blokového programování a designového myšlení. Metodu vyvinul grafický designér a pedagog Daniel Echeverri Giraldo, (Fakulta informatiky MU Brno). Věnuje se také interaktivnímu storytellingu a jeho projekt „Letters to José“ spojil možnosti autorské knihy a vyprávění příběhu pomocí papírových loutek využívajících Arduino. Workshop je určen výtvarným pedagogům, grafickým designérům a studentům/kám od 12 let, je veden v anglickém jazyce s přítomností překladatele do češtiny.

 

11–13 hod. | 3. patro, ateliér grafického designu

Prosíme registrujte se dopředu zde: https://forms.gle/w5m91WBX3FF793i9A

 

 

Mgr. Sára Lipnerová

Základy tvorby dětských videoher ve výtvarné výchově

 

Workshop je určen výtvarným pedagogům a zaměřen na tvorbu jednoduchých videoher s výtvarným potenciálem, které mohou využít ve své výuce. Metodická část se bude věnovat existujícím videohrám s uměleckým přesahem; mezioborovosti výtvarné výchovy a informatiky; provázanosti výtvarné složky s tvorbou videoher; úvodu do základů blokového programování, s kterým současné děti přicházejí do kontaktu na základních školách; ukázkám různých aplikací pro tvorbu videoher vhodných do výuky a nejrůznějším tipům.

V praktické části bude účastníkům workshopu představen nástroj Scratch, ve kterém si mimo jiné vyzkouší audiovizuálně upravit existující hru. Workshop povede doktorandka z KVV PdF UP Sára Lipnerová, která se věnuje propojování výtvarné výchovy a informatiky, a zároveň je lektorkou ve volnočasových aktivitách. Hru si lze odnést na vlastní flashce.

 

13–15 hod. | 3. patro, ateliér grafického designu

Prosíme registrujte se dopředu zde: https://forms.gle/TtCgRRLfX5rTbfvK7

 

 

 

Doprovodný program denní (11–21 hod.)

 

Open studio – Animace, tvorba videoartu a další kreativní aktivity

11–15 hod. | 1. patro, ateliér kresby; ateliér můžete využít již od 10 hodin.

 

Game art – herní koutek

Game art je středoškolský obor s maturitou zaměřený na tvorbu deskových a digitálních her. Můžete si zahrát hry z produkce studentů/tek již 3 ročníků tohoto nově vzniklého a dynamicky se rozvíjejícího ateliéru. www.gameart.cz

1. patro, chodba

 

Kenka Puppet Game

Loutková hra pro dva, Mortal Combat ve dřevě.

Dva hráči s figurkami v ní ručním ovládáním bojují jako ve videohře.

Insta: kenka_puppetgame

1. patro, chodba

 

 

16 hod. | Kaple: Vyhlášení vítězů a předání cen

 

Doprovodný program večer (17–21 hod.)

 

17.00 hod. – Atrium: Tomáš Vtípil

18.00 hod. – Atrium: Specina performance

19.00 hod. – Atrium: LOTUS DJ’s

 

 

Tomáš Vtípil

Tomáš výrobce je Vtípil hluku. Hudební skladatel, multiinstrumentalista (především houslista), performer, zpěvák, člen několika hudebních uskupení (DG 307, Urband, spolupracuje s Muchou a Monikou Načevou), autor filmové a scénické hudby (film Pouta, balet Gustav Klimt, Lidi krve Miroslava Bambuška. Pustina ve Studiu Hrdinů). Pohybuje se v oblasti elektroakustické hudby a improvizace, pracuje s jevem chybovosti a s glitchovou hudbou, ale je také uznávaný autor tzv. soudobé vážné hudby. www.vtipil.cz

 

Specina performance Performance studentek 1. ročníku KVV ve vlastní instalaci na téma sociálních sítí

Insta: umelecka_specina

 

LOT(of)US Volné sdružení hudebníků, DJ’s, videotvůrců, performerů a divadelníků z Brna, kteří svoje eventy pojímají jako intermediální transformaci.  

Insta: lotof.us

Be on the Screen banner program.jpg
Dlaždice pro prváky na U21 (7).png
banner be.gif
Be on the Screen bannery 1920 x 1080.png

Digitální technologie spolu s internetem zasáhly snad do všech oblastí našeho života a výrazně ovlivnily také umění a výtvarnou výchovu, stejně jako umělecký provoz a vnímání (audio)vizuálních komunikátů.

 

Digitální technologie se staly předmětem oprávněného zájmu umělců, teoretiků a výtvarných pedagogů, ať již nad nimi uvažujeme jako o nástrojích, nebo spíše jako o infrastruktuře a faktoru měnícím chování lidí a celé kulturní a společenské podhoubí. Učitelé výtvarné výchovy si v této souvislosti kladou množství naléhavých otázek.

Číst víc o kontextu přehlídky...

2.gif
Kotva 1
Be on the Screen bannery 1920 x 1080.gif

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou sekcí INSEA a zahraničními partnery zve všechny zájemce k účasti na mezinárodním projektu.

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce z řad mladých tvůrců, stejně jako učitele a učitelky výtvarné výchovy všech stupňů a typů škol a mimoškolních zařízení či edukátory a edukátorky galerií a muzeí, příp. zájmových a kulturních zařízení k účasti na mezinárodní přehlídce digitální tvorby mladých.

Přehlídka určená dětem a mládeži do 26 let tematizuje výtvarnou tvorbu vzniklou s využitím digitálních technologií. Kromě jiného si klade za cíl přispět k reflexi posunů ve výtvarné tvorbě a výchově, k nimž dochází vlivem digitálních technologií – ať již na rovině využívaných nástrojů a tvůrčích postupů, nebo na rovině recepce a prezentace.

Svá díla nebo tvůrčí projekty mohou do přehlídky přihlásit buď jednotlivci (tvůrci samotní nebo jejich zástupci), nebo celé tvůrčí kolektivy, jako jsou školní třídy či zájmové skupiny. Lze přihlásit dílčí výstupy, ale i celé projekty většího počtu autorů.

 

Přijímána budou pouze díla digitální povahy, tedy výtvarná díla či projekty, k jejichž tvorbě byly v nějaké míře použity počítače či mobilní zařízení a v jejichž pozadí stojí binární kód. Díla nezasílejte v hmotné podobě, přijímána a prezentována budou výhradně digitální data, a to ve všech běžných formátech. 

 

Do přehlídky tak můžete zasílat např. digitální grafiku, fotografie, videa, gify, klipy, zvukové stopy, animace, filmy, webové stránky, produkty virtuální nebo rozšířené reality, softwarové produkty, hry, aplikace, dokumentace 3D tisku apod.

Za digitální dílo nebudeme v rámci přehlídky považovat pouhou sekundárně vzniklou dokumentaci nějaké akce nebo klasické tvorby – byť jde rovněž o digitální produkty (fotografie, videa).

Podstatné je, že digitální dílo odráží autorský tvůrčí záměr (tedy není pouhou dokumentací nedigitálního díla) a v libovolné fázi tvorby je v něm využit nějaký softwarový nástroj.

 

Přijímána budou přirozeně díla intermediální, stejně jako díla vzniklá remixem a apropriačními postupy, podstatné je, že s digitálním nástrojem v nějaké míře pracoval sám tvůrce (dítě, mladý člověk) a v díle je uplatněn jeho tvůrčí záměr a zásah – a nejedná se např. jen o stažená data, a tedy autorské dílo jiného tvůrce. Právě hledání různých poloh současné digitální tvorby, stejně jako jejích hranic a možností patří k cílům přehlídky. Proto je také součástí přihlašovacího formuláře doprovodný text, v němž autor nebo pedagog popíše kontext vzniku díla, záměry tvůrce, příp. tematické, technické a jiné detaily podstatné pro vnímání a posuzování zaslané práce.

Počet prací nebo projektů není omezen, autory prosíme o zvážení velikosti dat, tak aby byla na jednu stranu možná jejich distribuce a import na stránky přehlídky a na druhou stranu aby díla byla v kvalitním rozlišení. Kurátoři si vyhrazují právo odmítnout díla v nízké technické kvalitě, příp. požadovat úpravu dat.

Registrovat lze práce dětí a mládeže do 26 let (včetně), vítány jsou také práce tvůrců se speciálními vzdělávacími potřebami. U účastníků s mentálním postižením nebo oslabením kognitivního výkonu není horní věková hranice stanovena.

Všechny zaslané práce se stanou součástí virtuální přehlídky, každý tvůrce, pedagog a kolektiv obdrží diplom, vybrané práce budou oceněny hodnotnými cenami na základě posouzení odbornou komisí.

Nahoru

JAK SE PŘIHLÁSIT?

 

Všichni zájemci o účast na přehlídce své projekty a práce přihlásí prostřednictvím webového formuláře (viz níže). Samotná data je třeba zaslat vhodným způsobem (např. přes Úschovnu) na e-mail beonthescreen@upol.cz, případně lze organizátorům zaslat vhodné nosiče (flash disky, HDD apod.).

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

PŘIHLAŠOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO FORMULÁŘE:
DO 29.
2. 2024

DODÁNÍ PRACÍ V DIGITÁLNÍ PODOBĚ:
DO 17. 3. 2024

ZVEŘEJNĚNÍ PRACÍ NA WEBOVÉ STRÁNCE PŘEHLÍDKY:
V ČERVNU 2024

SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ A VYHLÁŠENÍ CEN: 14. června 2024

 

Hlavním výstupem aktuálního ročníku přehlídky bude virtuální výstava na platformě https://www.kuv.upol.cz/be; vyhlášení oceněných tvůrců proběhne také fyzicky během vernisáže v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci. Pro pedagogy a žáky připravíme doprovodný kulturní program a workshopy. Ocenění účastníci získají hodnotné ceny, pedagogům nabídneme zdarma knižní tituly z produkce České sekce INSEA a KVV PdF UP v Olomouci a další drobné dárky.

Místo konání

Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci (konvikt)

Univerzitní 3–5, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoby:

Petra Šobáňová & Sára Lipnerová (beonthescreen@upol.cz)

Adresa pro zasílání prací:

beonthescreen@upol.cz

 

Tým:

Petra Šobáňová, Anna Boček Ronovská, Sára Lipnerová, Tomáš Arnold, Jana Musilová, Kateřina Mesdag, Pavla Baštanová, Pavla Žeravíková, Jiřina Filipi, Matěj Komínek, Alexander Ivanov, Denisa Daříčková, Kristýna Ševčíková

 

Těšíme se na vaši účast!

Nahoru

Deaf
Dlaždice pro prváky na U21 (7).png

Pozvánka k účasti v českém znakovém jazyce

Registrace

Please write the names of the authors of the works of art in the registration form (even if they are registered by a teacher or parent)._Do registrace pište prosím jména autorů uměleckých děl (i v případě, že je přihlašuje učitel nebo rodič).

Bannery Učitel21 web PdF (3).gif

Registrační formulář pro účastníky a účastnice_Registration form for participants_2024

Do pole níže napište, jak se Vaše dílo nebo soubor děl nazývá. Potom co nejpodrobněji popište, jak dílo vznikalo, jaké byly vaše tvůrčí záměry, o čem dílo vypovídá. Můžete blíže představit také sami sebe nebo popsat jakékoliv tematické, technické a jiné detaily podstatné pro vnímání a posuzování zaslané práce. Na základě této anotace budou díla posuzována kurátory přehlídky, proto představení svého díla věnujte náležitou pozornost.

Díky a brzy se Vám ozveme! Thank you!

Nahoru

bottom of page