top of page

Digitální technologie spolu s internetem zasáhly snad do všech oblastí našeho života a výrazně ovlivnily také umění a výtvarnou výchovu, stejně jako umělecký provoz a vnímání (audio)vizuálních komunikátů.

 

Digitální technologie se staly předmětem oprávněného zájmu umělců, teoretiků a výtvarných pedagogů, ať již nad nimi uvažujeme jako o nástrojích, nebo spíše jako o infrastruktuře a faktoru měnícím chování lidí a celé kulturní a společenské podhoubí. Učitelé výtvarné výchovy si v této souvislosti kladou množství naléhavých otázek.

Číst víc o kontextu přehlídky...

Bannery Učitel21 web PdF (1).gif
program

Be_on the screen 2023 

Virtuální výstava byla zveřejněna! 

Klikněte na banner a navštivte nevšední výstavu účastnic a účastníků 1. ročníku naší přehlídky!

 

Be_on the screen and stay creative!

 

Vážené účastnice a účastníci přehlídky Be_on the Screen,
vážené učitelky a učitelé,

dovolte, abychom Vás pozvali na slavnostní předávání ocenění, jež se uskuteční 2. června 2023 od 16 hodin v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci. Celodenní program přehlídky nabízí také otevřený ateliér pro děti a teenagery; pro dospělé a dospívající účastníky (od 15 let) jsou připraveny rovněž workshopy, na něž srdečně zveme všechny zájemce z řad učitelů a učitelek. Na večerní program je vstup bez registrace, na workshopy je potřeba se přihlásit. Všechny akce jsou pro Vás zdarma. Z kapacitních důvodů Vás prosíme o laskavé potvrzení Vaší účasti na slavnostním vyhlášení cen.

Těší se na Vás tým Be_on the Screen

465

zúčastněných autorů a autorek z celé České republiky

02

performance s digitální projekcí a hudební produkcí

117

přihlášek s projekty a soubory digitálních prací

03

tvůrčí workshopy digitální tvorby

01

open studio pro děcka a teenagery

01

virtuální výstava, kterou otevíráme 2. června 2023!

Be_on the Screen | 2. června 2023, konvikt, Univerzitní 3—5, Olomouc

Celodenní program přehlídky digitální tvorby dětí a mladých umělců:

13—15:30 hod. Open studio pro děcka a teenagery

Otevřený ateliér (1. patro, ateliér kresby) bude plně k dispozici mladším dětem a teenagerům, pro něž budou přichystány jednoduché tvůrčí aktivity. Je možné kdykoliv přijít i odejít, pedagogický dohled, výtvarný materiál a vlídné vedení budou připraveny. Jednotlivci se nemusejí předem hlásit, větší skupiny prosíme, aby se předem nahlásily na e-mail beonthescreen@upol.cz.

Workshopy pro dospělé, příp. mladší jednotlivce (od 15 let):

9—12 hod. Workshop Robot jako umělec (Tomáš Arnold, Petra Šobáňová & Sára Lipnerová)

Propojte své umělecké nadání a vyjadřování s digitálními nástroji a postupy uplatňovanými v IT. Vyzkoušíte si různé programovací postupy, programovatelné roboty a digitální nástroje, a poznáte tak možnosti jejich kreativního využití. Společně se zamyslíme nad využitím digitálních dat v umění a jejich převedení do pedagogické praxe. Workshop bude nabízet pracovní stanoviště s jednotlivými pomůckami (ozoboti, roboti Sphero, Arduino) a nabídkou úloh. Zájemci s notebookem si vytvoří vlastní netartový projekt v podobě html koláže. (1. patro, ateliér kresby)

Přihlášení zde.

13—15:30 hod. Workshop Kreslená animace s Pavlou Baštanovou

Workshop povede Pavla Baštanová, animátorka, umělkyně a vyučující na KVV PdF UP v Olomouci. Pavla Baštanová je absolventkou UMPRUM (oboru Filmová a televizní grafika) a UTB ve Zlíně (oboru Klasická animovaná tvorba); ve své práci se věnuje převážně animaci a ilustraci a právě na tyto tvůrčí oblasti se zaměří její workshop. Představíme si jednu z volně dostupných a kvalitních aplikací pro kreslenou animaci Flipaclip. Ukážeme si základní principy animace a vyzkoušíme si je přímo v aplikaci. Cílem workshopu je nabídnout dostupné nástroje na využití animace ve výuce. S sebou si přineste smartphone nebo tablet se staženou aplikací Flipaclip. Na místě budou také nějaké tablety s aplikací k zapůjčení. (1. patro, seminární pracovna) 

Přihlášení zde.

13—15:30 hod. Workshop Využití mobilních aplikací ve výtvarné edukaci s Šárkou Coganovou

Workshop povede zkušená pedagožka Šárka Coganová, jež působí na ZŠ Arbesova Jablonec nad Nisou a jako lektorka na KVU PF UJEP. Teoretická i praktická část jejího workshopu bude zaměřena na možnosti vnesení prvku dynamiky do statického obrazu pomocí úprav fotografií v konkrétních mobilních aplikacích. Cílem je integrace jednotlivých médií a vizuálně obrazných prvků do vlastního mediálního projektu, který si zachová v rámci vytvořeného média i tématu svůj výraz. Představené postupy ukážou, že obrazová média nabízejí bohaté tvůrčí činnosti založené na experimentování, kdy je žák veden fyzicky nenáročným způsobem k odvaze uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a k zapojení se — na své odpovídající úrovni — do procesu digitální tvorby a komunikace. Postupy budou demonstrovány na výtvarném námětu Město nejen v liniích, pracovat budeme s aplikací Photo Editor. Účastníci budou potřebovat vlastní mobilní telefon. Prosíme o stáhnutí níže uvedených aplikací: systém Android/ Photo editor Pro – Polish; systém Apple/ Photo editor Pro – Polish – volně dostupná aplikace má omezené funkce – doporučujeme pracovat v souladu s aplikací Snapseed (prosíme stáhnout obě).

(3. patro, ateliér grafického designu)

Přihlášení zde.

16—18 hod. Be_on the screen and stay creative | Prezentace výstupů přehlídky, vystoupení hostů a slavnostní předávání ocenění

Během slavnostního podvečera budou předána ocenění vybraným účastníkům a účastnicím a bude představena virtuální výstava všech zaslaných projektů. (3. patro, filmový sál)

18—19 hod. Performance uskupení SKOVKA a projekce studentských počinů

SKOVKA je intermediální experimentální projekt hudebníků a performerů*rek. Zvukovou složku tvoří konfrontace analogového syntezátoru s pohybovou sekcí a celkovou atmosféru dokresluje vizualista pomocí živé projekce promítané na bílé oděvy performerů. (3. patro)

19 hod. Networking u sklenky vína (3. patro)

20—22 hod. DJ party a audiovizuální performance | DJ Nikolas Vidras & projekce Matěje Baláka (3. patro)

Archiv zpráv

Be on the Screen.gif
Current

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou sekcí INSEA a zahraničními partnery zve všechny zájemce k účasti na mezinárodním projektu.

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce z řad mladých tvůrců, stejně jako učitele a učitelky výtvarné výchovy všech stupňů a typů škol a mimoškolních zařízení či edukátory a edukátorky galerií a muzeí, příp. zájmových a kulturních zařízení k účasti na mezinárodní přehlídce digitální tvorby mladých.

Přehlídka určená dětem a mládeži do 26 let tematizuje výtvarnou tvorbu vzniklou s využitím digitálních technologií. Kromě jiného si klade za cíl přispět k reflexi posunů ve výtvarné tvorbě a výchově, k nimž dochází vlivem digitálních technologií – ať již na rovině využívaných nástrojů a tvůrčích postupů, nebo na rovině recepce a prezentace.

Svá díla nebo tvůrčí projekty mohou do přehlídky přihlásit buď jednotlivci (tvůrci samotní nebo jejich zástupci), nebo celé tvůrčí kolektivy, jako jsou školní třídy či zájmové skupiny. Lze přihlásit dílčí výstupy, ale i celé projekty většího počtu autorů.

 

Přijímána budou pouze díla digitální povahy, tedy výtvarná díla či projekty, k jejichž tvorbě byly v nějaké míře použity počítače či mobilní zařízení a v jejichž pozadí stojí binární kód. Díla nezasílejte v hmotné podobě, přijímána a prezentována budou výhradně digitální data, a to ve všech běžných formátech. 

 

Do přehlídky tak můžete zasílat např. digitální grafiku, fotografie, videa, gify, klipy, zvukové stopy, animace, filmy, webové stránky, produkty virtuální nebo rozšířené reality, softwarové produkty, hry, aplikace, dokumentace 3D tisku apod.

Za digitální dílo nebudeme v rámci přehlídky považovat pouhou sekundárně vzniklou dokumentaci nějaké akce nebo klasické tvorby – byť jde rovněž o digitální produkty (fotografie, videa).

Podstatné je, že digitální dílo odráží autorský tvůrčí záměr (tedy není pouhou dokumentací nedigitálního díla) a v libovolné fázi tvorby je v něm využit nějaký softwarový nástroj.

 

Přijímána budou přirozeně díla intermediální, stejně jako díla vzniklá remixem a apropriačními postupy, podstatné je, že s digitálním nástrojem v nějaké míře pracoval sám tvůrce (dítě, mladý člověk) a v díle je uplatněn jeho tvůrčí záměr a zásah – a nejedná se např. jen o stažená data, a tedy autorské dílo jiného tvůrce. Právě hledání různých poloh současné digitální tvorby, stejně jako jejích hranic a možností patří k cílům přehlídky. Proto je také součástí přihlašovacího formuláře doprovodný text, v němž autor nebo pedagog popíše kontext vzniku díla, záměry tvůrce, příp. tematické, technické a jiné detaily podstatné pro vnímání a posuzování zaslané práce.

Počet prací nebo projektů není omezen, autory prosíme o zvážení velikosti dat, tak aby byla na jednu stranu možná jejich distribuce a import na stránky přehlídky a na druhou stranu aby díla byla v kvalitním rozlišení. Kurátoři si vyhrazují právo odmítnout díla v nízké technické kvalitě, příp. požadovat úpravu dat.

Registrovat lze práce dětí a mládeže do 26 let (včetně), vítány jsou také práce tvůrců se speciálními vzdělávacími potřebami. U účastníků s mentálním postižením nebo oslabením kognitivního výkonu není horní věková hranice stanovena.

Všechny zaslané práce se stanou součástí virtuální přehlídky, každý tvůrce, pedagog a kolektiv obdrží diplom, vybrané práce budou oceněny hodnotnými cenami na základě posouzení odbornou komisí.

Bannery Učitel21 web PdF (3).gif

JAK SE PŘIHLÁSIT?

 

Všichni zájemci o účast na přehlídce své projekty a práce přihlásí prostřednictvím webového formuláře (viz níže). Samotná data je třeba zaslat vhodným způsobem (např. přes Úschovnu) na e-mail beonthescreen@upol.cz, případně lze organizátorům zaslat vhodné nosiče (flash disky, HDD apod.).

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

PŘIHLAŠOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO FORMULÁŘE:
DO 28. 2. 2023

DODÁNÍ PRACÍ V DIGITÁLNÍ PODOBĚ:
DO 10. 3. 2023

ZVEŘEJNĚNÍ PRACÍ NA WEBOVÉ STRÁNCE PŘEHLÍDKY:
V DUBNU 2023

SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ A VYHLÁŠENÍ CEN: BUDE UPŘESNĚNO

 

Hlavním výstupem aktuálního ročníku přehlídky bude virtuální výstava na platformě https://www.kuv.upol.cz/be; vyhlášení oceněných tvůrců proběhne také fyzicky během vernisáže v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci. Pro pedagogy a žáky připravíme doprovodný kulturní program a workshopy. Ocenění účastníci získají hodnotné ceny, pedagogům nabídneme zdarma knižní tituly z produkce České sekce INSEA a KVV PdF UP v Olomouci a další drobné dárky.

Místo konání

Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci (konvikt)

Univerzitní 3–5, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoby:

Petra Šobáňová & Sára Lipnerová (beonthescreen@upol.cz)

Adresa pro zasílání prací:

beonthescreen@upol.cz

 

Tým (abecedně):

Tomáš Arnold, Anna Boček Ronovská, Jakub Dlabal, Sára Lipnerová, Jana Musilová, Kateřina Mesdag & Petra Šobáňová

 

Těšíme se na vaši účast!

Bannery Učitel21 web PdF (3).gif
deaf
Dlaždice pro prváky na U21 (7).png

Pozvánka k účasti v českém znakovém jazyce

Bannery Učitel21 web PdF (1).gif
Registrace

Registrace pro Be_on the Screen 2023 již byla ukončena. Než otevřeme nový ročník, můžete zatím pracovat na nových projektech! 

Bannery Učitel21 web PdF (3).gif
bottom of page