top of page

Be_2023

Be on the Screen and Stay Creative!

Vážené návštěvnice, vážení návštěvníci! Vítejte na virtuální výstavě prací účastnic a účastníků 1. ročníku výtvarné přehlídky digitální tvorby mladých Be_on the Screen. Pořadatelé z katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přijali celkem 117 přihlášek prací nebo projektů, na jejichž tvorbě se podílelo více než 465 mladých tvůrců a tvůrkyň do 26 let.

 

Přehlídka odráží variabilitu současných přístupů k využívání digitálních médií v individuální či školní tvorbě a prezentuje pestré pedagogické přístupy a nápady. Především ale dává nahlédnout do způsobů, jimiž dnes mladí lidé přistupují ke svému uměleckému sebevyjádření. Naše přehlídka ukazuje, že mobilní telefony nebo počítače mohou být v rukou kreativních, citlivých a motivovaných tvůrců využívány originálně a autenticky. Přestože je dnes permanentní připojení do virtuálního světa spojováno s nárůstem negativních jevů, jako jsou závislosti, úzkost nebo těkavost, nabízí také pozitiva a především je žitou realitou. A tu je třeba umělecky uchopit a vyjádřit. Digitální média mohou být — stejně jako média klasická — plnohodnotně využita k vyjádření osobního postoje ke světu a k reflexi toho, čím žijeme a co prožíváme. Výstava s podtitulem Be on the Screen and Stay Creative! je toho důkazem.

 

Virtuální výstava prezentuje všechny zaslané práce a projekty, odborná porota mimo to ocenila vybrané soubory a nabídne kurátorský výběr, jenž bude zveřejněn 2. června 2023. Práce a projekty jsou vystaveny od nejmladších po nejstarší tvůrce a tvůrkyně.

Za tým Be_on the Screen Petra Šobáňová

Světlo a stín
6.png
7.png
8.png
DOD stránka dlaždice (1).png

Výsledky on-line hlasování diváků: 

1. místo: Eliška Schusterová | Moje místo

2. místo: Kolektiv žáků ZŠ Arbesova Symbol a jeho význam

3. místo: Žáci a žákyně ZUŠ Vyškov Život v pravěku

Kategorie nejmladších účastníků a účastnic do 6 let (včetně)

Nejmladší

Kategorie účastníků a účastnic ve věku od 7 do 12 let (včetně)

Starší do 12 let