top of page
  • Obrázek autoraJitka Králová

Terénní výzkum — alternativní vystavování uměleckých děl ve veřejném prostoru města Olomouce


V letním semestru roku 2023 byl na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci realizován projekt Terénní výzkum. Jeho cílem bylo podpořit samostatnou uměleckou práci studentek a studentů, prezentovat ji mimo univerzitní půdu a zprostředkovat tak propojení s uměleckým světem a s místní uměleckou komunitou.


Klíčová slova: umění ve veřejné prostoru, umělecké vzdělávání, studentské iniciativy, vystavování mimo galerie, mladé umění

Obr. 1 Bianka Krotká, Pohľady, foto: Jakub Čermák

Projekt probíhal v rámci předmětu Ateliér kresby 2 pod vedením Roberta Bučka a Jitky Králové. Zúčastnilo se ho celkem devatenáct studentek a studentů prvního ročníku magisterského studia. V první fázi projektu rozvíjel každý účastník svoje vlastní umělecké téma a vybíral si místo ve veřejném prostoru města Olomouce, do kterého bude finální umělecká realizace zasazena. Požadavky na podobu projektu nebyly blíže specifikované, byl zde kladen důraz především na hledání autentické formy sebevyjádření.


Do kreativního procesu výrazně zasahoval charakter vybraného místa. Studentky a studenti reagovali na jeho kontext, projekt mu přizpůsobovali po vizuální i obsahové stránce. Právě tato konfrontace uměleckého díla a specifického místa otevřela nový rozměr a nové otázky, které pomáhaly autorkám a autorům posouvat svoje projekty dál, nacházet pro sebe a svou uměleckou práci nové možnosti.


Druhá část semináře byla věnovaná organizaci výstavy a vernisáže. Studentky a studenti měli na starost kompletní zajištění celé akce, včetně propagace a technické realizace. Cílem bylo předat zkušenost s pořádáním výstavní akce.Obr. 2—3 Vernisáž výstavy Terénní výzkum, foto: Jakub Čermák
Vernisáž výstavy se stejnojmenným názvem Terénní výzkum proběhla ve středu 10. května 2023 od 17 hodin. Měla charakter procházky po všech devatenácti uměleckých instalacích umístěných v různorodých lokalitách města, například v hudebním altánu v Bezručových sadech, v Cikánské brance, vitrínce Praktik, vitríně kina Metropol, na Václavském náměstí a na Náměstí Hrdinů. Procházka trvala více než čtyři hodiny a v průběhu se jí zúčastnilo přes sedmdesát návštěvníků.


Umělecké instalace byly realizovány rozmanitým způsobem; byla zde zastoupena kresba, malba, fotografie, instalace objektů, keramika i performance. Některé projekty měly charakter klasické výstavy, jiné byly pevně svázané s danou lokalitou.


Příkladem práce, která přímo reagovala na konkrétní místo a jeho kontext, byl projekt Druhá jakost odautorky Julie Honzíkové. Jednalo se o intervenci na barokním pomníku Jana Nepomuckého na Václavském náměstí. Autorka se prostřednictvím drobného zásahu v okolí pomníku dotkla problematiky umísťování současného umění ve veřejném prostoru města.


Obr. 4 Klára Dostálová, Šššš, foto: Jakub Čermák

Obr. 5 Julie Honzíková, Druhá jakost, foto: Jakub ČermákS historickými odkazy pracoval také například projekt Pohľady od Bianky Krotké umístěný taktéž na Václavském náměstí, který prostřednictvím kresebných objektů zprostředkoval prolínání současnosti s minulostí. Dalším příkladem práce obdobného charakteru byla rozměrná instalace Synagoga od Sabiny Kladivové, jež připomínala zaniklou stavbu přímo v lokalitě jejího původního umístění u Terezské brány.

Obr. 6 Sabina Kladivová, Synagoga, foto: Jakub Čermák
Výstava spojená s vernisáží představovala zajímavou událost také pro obyvatele města. Díky svému umístění ve veřejném prostory měly umělecké projekty šanci oslovit širokou veřejnost. Samotná aktivistická povaha celé akce ukázala, že prezentace uměleckých děl nemusí probíhat jen za podpory výstavních institucí, na místech k tomu určených.


Poděkování: Projekt Terénní výzkum vznikl s podporou grantové soutěže IGA PdF 2023 020 v rámci projektu „Alternativní vystavování uměleckých děl ve veřejném prostoru v procesu výtvarného vzdělávání“.


Autorka:

MgA. et Mgr. Jitka Králová

KVV PdF Univerzity Palackého v Olomouci (doktorandka)

E-mail: jitka.kralova01(a)upol.cz

91 zobrazení1 komentář

1 kommentar


Coffey Steve
Coffey Steve
před 3 dny

Jsem vděčný za informace a návrhy, které jste mi poskytli. Budu se snažit tomu lépe porozumět. basket random

Synes godt om
bottom of page