top of page
  • Obrázek autoraPetra Šobáňová

Odešel malíř a pedagog René Hábl

Článek je zprávou o skonu malíře a pedagoga René Hábla, který zemřel 11. dubna 2021 po těžké nemoci ve věku pouhých 52 let. Článek Petry Šobáňové připomíná Háblovy samostatné i kolektivní výstavy, včetně posledních výstavních projektů realizovaných v Galerii Caesar (Osamělost provočísel, 2018) a v Galerii XY (Paralelní světy, 2018).


Klíčová slova: René Hábl, současná malba, malířství, současné umění
11. dubna 2021 po těžké nemoci odešel ve věku pouhých 52 let René Hábl, malíř a pedagog spojený s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na zmíněné katedře působil od září 2014, od července roku 2018 jako externí pedagog. V roce 2020 se chystal vrátit naplno, bohužel jeho plány zmařila těžká nemoc a k očekávanému návratu do ateliéru malby už nemohlo dojít. Odchod René Hábla byl pro všechny kolegy nečekanou a bolestnou událostí.


René Hábl se narodil v roce 1968 v Uherském Hradišti a svůj profesní život spojil se Zlínem a Olomoucí. Jeho umělecká dráha se začala formovat v letech 1983–1987, kdy byl studentem Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti, a zejména v období let 1988–1994, kdy studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Jiřího Sopka, Františka Hodonského, Jana Kotíka a Miloše Šejna.


Háblovu malířskou tvorbu lze charakterizovat mnoha přívlastky: zprvu divoká, plná pestrobarevných, ostře vymezených tvarů, později tichá, minimalistická, s jemnou, pokornou a zároveň ostrou linkou na monochromních plátnech. Starší Háblovy malby se vyznačovaly výraznou barevností (zejména plátna vzniklá těsně po roce 2000), v pozdější tvorbě došel k vysoce stylizovanému tvarosloví a k minimalistickým, lineárním motivům figury a geometrických tvarů. Abstrakce se v těchto zvláštních malbách potkávala s figurací, jak ukázala také výstava v Galerii Caesar v roce 2018, příznačně nazvaná Osamělost prvočísel.


Na Reného Hábla v dobrém vzpomínají mnozí jeho kolegové a kolegyně z katedry výtvarné výchovy. Zpráva o odchodu Hábla hluboce zasáhla vedoucího KVV Tomáše Chorého: „Ztráta přítele, talentovaného malíře a kolegy je o to smutnější, že měl již od září na katedru výtvarné výchovy nastoupit jako pedagog. Rodině i příbuzným vyjadřuji upřímnou soustrast.“


„Je těžké v této situaci něco napsat. Reného budu mít navždy spojeného s krásným e-mailem, který jsem od něj dostal ještě v době, kdy jsme se neznali osobně. Před lety jsem měl přednášku v Otrokovicích o nových technologiích v sochařství, na kterou přišla spousta neznámých lidí a studentů. V noci hned poté mi přišel velmi srdečný e-mail od neznámého člověka, kterému se celý koncept a pojetí moc líbilo. To se mi dosud nikdy nestalo. Ten tehdy neznámý člověk byl René a od té doby jsme se stali přáteli,“ vzpomíná pedagog KVV a sochař David Medek. „René byl člověk s velkým přehledem o uměleckém dění. Byl svůj a jeho tvorba byla zároveň netradiční a novátorská. Byl poctivý jak k výtvarnému řemeslu, tak ke všemu, čemu se věnoval, čím žil. Proto byl i jako pedagog důsledný a zodpovědný. Zároveň dokázal uznat a s pokorou přijmout, když byl někdo skutečně dobrý. O jeho osobním životě jsme toho moc nevěděli a zpráva o jeho odchodu je o to bolestnější,“ doplňuje David Medek.

Obr. 1–3 René Hábl na fotografiích z vernisáže výstavy Mezičas na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2016, foto archiv Silvie Novotné


Na první setkání s René Háblem a na jeho osobnost vzpomíná s pohnutím také Magdalena Adámková Turzová, jež byla později na KVV PdF UP jeho kolegyní v ateliéru malby, zažila jej ale i jako mladá studentka: „Stává se, že ve svém životě potkáte člověka, který zásadním způsobem určí vaše další směřování. V mém případě to byl René Hábl. V osmnácti jsem nastoupila na Vyšší odbornou školu umění ve Zlíně a jediné, co jsem věděla, bylo, že se chci nějakým způsobem věnovat výtvarnému umění. Moc jsem toho neuměla, byla jsem nevyhraněná, ráda jsem kreslila, lákala mě grafika. René, který zde učil, mě přivedl k malbě, které jsem díky jeho pedagogickému působení naprosto propadla. Poté, co jsem odešla studovat do Olomouce, jsme zůstali v kontaktu a vztah učitel-žák se vyvinul v přátelství. René byl především malíř, až v druhé řadě pedagog. Měl však to, co je pro učitele nezbytné. Když zaznamenal u studenta zájem, věnoval mu obrovskou pozornost a energii. Byl upřímný, kritický a zároveň laskavý. Jeho přítomnost mi bude chybět, jeho bytí zůstává živé ve vzpomínkách.“

Obr. 4–6 Snímky z vernisáže výstavy René Hábla Osamělost provočísel, 2018, Galerie Caesar, Olomouc; publikujeme s laskavým svolením Miroslava Schuberta a Galerie Caesar, foto archiv Miroslava Schuberta a Galerie CaesarRené Hábl často vystavoval na samostatných i kolektivních výstavách. Mezi posledními výstavními projekty můžeme najít olomoucké výstavy v Galerii Caesar (Osamělost provočísel, 2018) a v Galerii XY (Paralelní světy, 2018); Hábl vystavoval také ve Zlíně (INSOMNIE, Galerie Garáž, 2017, AD HOC, Optika Mezírka, 2015, VISITES, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlín, 2014), v Praze (ODJINUD, Galerie U Prstenu, s J. Anlaufovou a R. Tymešem, 2014), v Praze / Libčicích nad Vltavou (OBRAZY 2010–2013, 2016) nebo v Plané u Mariánských lázní (MIMEZE, Galerie Ve věži, 2016) a v Uherském Hradišti (VLÁKNO, Galerie Slováckého muzea, 2014, ENTENTE, Dám knihy Portal, 2014).


Přehled jeho výstav zahrnuje desítky výstavních projektů samostatných i kolektivních. Jak uvádí databáze Artlist, dílo René Hábla reflektují také tyto katalogy a publikace:


PETIŠKOVÁ, Terezie & Petr VESELÝ. Zlatý věk. Reminiscence kubismu v současném výtvarném umění (výstavní katalog), Dům umění města Brna, Brno 2014, 4 s.


KOLEČEK, Michal, ed. Ze středu ven. Umění regionů 1985–2010 (výstavní katalog), UJEP Ústí n. Labem 2014, 93 s.


KOVAL, Miroslav. Meta-poloha malby (výstavní katalog), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk 2013.


VAŇOUS, Petr. René Hábl | MIKROMEGAS (katalog), Galerie Ars, Brno, 2012, 159 s.


VAŇOUS, Petr. Fundamenty & Sedimenty (výstavní katalog), Galerie hl. m. Prahy, Praha 2011, nestr.


VAŇOUS, Petr. INtroCITY Nukleární rodina (výstavní katalog), Topičův salon, Praha 2008, nestr.


ŠEVEČEK, Ludvík. René Hábl (heslo), in: HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění – DODATKY, Praha 2006, s. 254.


VALOCH, Jiří. První výstava (výstavní katalog), Studio 6.15, Zlín 2004.


ŠEVEČEK, Ludvík, HORŇÁKOVÁ, Ladislava & Ivo SEDLÁČEK. 50 let zlínské galerie/ 50 Years of the Zlín Gallery (výtavní katalog), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2004, 133 s.


GABRIELOVÁ, Bronislava. Třetí Nový zlínský salon jako zrcadlo doby, Ateliér 2002/9, s. 1 a 12.


SEDLÁČEK, Ivo. René Hábl: Obrazy (výstavní katalog), Státní galerie ve Zlíně – Dům umění, Zlín 1995, 12 s.
Autorka:

doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

KVV PdF Univerzity Palackého v Olomouci

E-mail: petra.sobanova@upol.czThe paper is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License.
459 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page