top of page
  • Obrázek autoraRedakce

Oči dokořán 2024: Barva je dobrá

Prostory bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku již popatnácté ožívají soutěžní přehlídkou výtvarného oboru ZUŠ Oči dokořán, v tomto roce s podtitulem Barva je dobrá. Výstavu toho nejlepšího, co za poslední dobu vzniklo na základních uměleckých školách v Olomouckém kraji, na podzim vystřídá prezentace oceněných prací vzešlých z krajských kol přehlídky napříč celou Českou republikou. Tradiční soutěžní přehlídku, která se koná každé 3 roky, vyhlašuje Umělecká rada ZUŠ ČR s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.Jedním z cílů přehlídky je kromě sdílení zkušeností mezi pedagogy, žáky i nejširší veřejností také podchycení aktuálních tendencí v základním uměleckém vzdělávání. Máme možnost se zde setkat s různorodými pedagogickými přístupy i individuálními tématy blízkými žákům, řešenými nejrůznějšími výrazovými prostředky. Kromě klasických uměleckých přístupů se na výstavách žákovských prací objevují inovativní postupy vč. využívání digitálních vyjadřovacích prostředků – přehlídka tak přirozeně reflektuje aktuální trendy (nejen) v umění a potřeby mladé generace.


Krajského kola přehlídky se letos v Olomouckém kraji zúčastnilo 147 soutěžících ze 17 škol pod pedagogickým vedením 40 vyučujících. Šestičlenná odborná porota v čele s PaedDr. Alenou Zupkovou hodnotila výtvarné projekty, tematické řady, cykly prací, ale i jednotlivá díla v celkem 23 kategoriích. Výtvarné práce oceněné zlatým pásmem dále postupují do celostátního kola.
Snímky z vernisáže krajského kola přehlídky – Šternberk 26. 4. 2024. Foto: Antonín Gerža (denik.cz)


Výstavu krajského kola soutěže je možné v prostorách šternberského kláštera navštívit až do 19. 6., ústřední kolo přehlídky pak na stejném místě vyvrcholí ve dnech 27.–29. 9. 2024.

12 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page