Jana Randáková
Jana Randáková
Zpráva

Pozvánka na výtvarný seminář „Atakující obrazy II Protiútok!“

Jana Randáková

Následující zpráva je pozvánkou na druhý přípravný seminář k Celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, který se bude konat 19. – 20. 3. 2016 v Centru současného umění DOX v Praze. Seminář je určen výtvarným pedagogům všech typů škol, školských a mimoškolních zařízení, i těm, kteří na prvním přípravném semináři ve Zlíně nebyli. Seminář s názvem „Atakující obrazy II Protiútok!“ organizuje NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Centrem současného umění DOX Praha a NÚV.

Následující zpráva je pozvánkou na druhý přípravný seminář k Celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, který se bude konat 19. – 20. 3. 2016 v Centru současného umění DOX v Praze. Seminář je určen výtvarným pedagogům všech typů škol, školských a mimoškolních zařízení, i těm, kteří na prvním přípravném semináři ve Zlíně nebyli. Seminář s názvem „Atakující obrazy II Protiútok!“ organizuje NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Centrem současného umění DOX Praha a Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV).

Celostátní výtvarné přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže, pořádané z pověření Ministerstva kultury organizací NIPOS, mají dlouholetou tradici, neboť podporují koncepci vzdělávací oblasti umění a kultura vzdělávacího oboru výtvarná výchova v RVP a kvalitativně výrazně ovlivňují současnou úroveň metodických postupů pedagogů ve všech typech školských a mimoškolních zařízení.

Seminář „Atakující obrazy II Protiútok!" je důležitou akcí výtvarné výchovy a svým obsahem navazuje na předchozí seminář zlínský. Účast na něm ale není bezprostředně vázána na zapojení do připravované celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže.

Víkendový seminář, jehož součástí jsou praktické tvůrčí dílny, se bude zabývat vzdělávacími obsahy výtvarné výchovy se zaměřením na postupy a metody, které do výuky přinášejí nové technologie a síťové propojení. Hlavním obsahem je vytvoření prostoru pro přemýšlení a reflexi pedagogické zkušenosti účastníků nad tématem "atakujících" obrazů. Toto téma je přes svoji aktuálnost dosud často při tvůrčí práci s žáky opomíjeno. Jednou z cest je hledání vzájemných přesahů výtvarné a mediální výchovy.

Plánovaný program

První den budou účastníci rozděleni do čtyř skupin. Každý účastník si tendence a trendy současného obrazového mediálního působení bude moci prakticky vyzkoušet ve dvou ze čtyř nabízených tvůrčích dílen. Dílny jsou koncipovány tak, aby byly jednou z možných inspirací k pedagogickým projektům.

Tvůrčí dílna A: Klidný odstup

Být vtažen do obrazu nebo z něj vystoupit? Přijímat obrazový chaos jako stav světa nebo obrazy filtrovat, blokovat, mazat? Sdílet je nebo nesdílet? Audiovizuální workshop, který formou performativních etud svébytným způsobem nadsázky atakující média uvádí do patřičných mezí. Lektor: doc. Vladimír Havlík

Tvůrčí dílna B: Vyhrané hry

Interaktivní hry nemají dobrou pověst. Jsou převážně brány jako únik z každodennosti života. Účastníci se prostřednictvím vlastní společné tvorby pokusí nalézt prvky, které jim budou pomáhat pochopit, v čem je tvorba interaktivních her tvůrčím činem, na čem lze zakládat jejich uměleckou hodnotu a jak iniciovat kreativitu, aby přinášela nové estetické pocity podobně jako u každého inovativního typu umělecké tvorby. Lektoři: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, PhD., Michaela Dvořáková, MgA. Jan Mikota

Tvůrčí dílna C: Prezentace kulturních událostí a osobností kultury v médiích

Na teoretický úvod a rozbor rozhovorů s osobnostmi kultury bude navazovat práce v týmech, zaměřená na prezentaci vybrané kulturní události. Účastníci si budou moci vyzkoušet základní pravidla komunikace s médii v improvizovaném studiu. Lektoři: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., PaedDr. Markéta Pastorová

Tvůrčí dílna D: Zneužitá architektura

Seminář si klade za úkol ukázat příklady použití i zneužití architektury v minulosti i současnosti. Architektura plnila vždy základní funkci, jíž bylo vytvoření přístřeší a prostředí pro život lidem. Od samotného začátku ale stavby plnily i další funkce, např. politicko-ideologickou (totalitní architektura meziválečného Německa, Itálie nebo poválečného „východního bloku“). V současnosti má zneužití architektury několik forem: setření národních a regionálních specifik globální katalogovou produkcí, globalizace investorů nebo jen bezduché budování staveb bez hlubšího smyslu. Lektoři: Ing. arch. Jan Malec, PaedDr. Jan Svoboda

Druhý den bude dán prostor pro prezentaci a využití aktuálních edukativních programů Centra současného umění DOX, jehož poselstvím je představovat a prosazovat umění v kontextu témat, která mění dnešní svět. Účastníkům bude také formou společného happeningu umožněno vstoupit s atakujícími obrazy do přímého kontaktu („face to face“) tak, aby si mohli uvědomit míru ataku, jíž jsou ve své vizuální sféře vystaveni. Lektoři: Mgr. Jiří Raiterman, Mgr. Simona Svatošová, doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.

Místem konání semináře je Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7. Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP. Předpokládaná cena činí 1000 Kč (bez ubytování), 1300 Kč (Ubytovna Holešovice, 2–7 lůžkové pokoje, velmi blízko DOX). Bližší informace a přihlášky naleznou zájemci na webových stránkách NIPOS ARTAMA.

 

Autorka:

Mgr. Jana Randáková

NIPOS-ARTAMA

Fügnerovo nám. 5

120 21 Praha 2

E-mail: jrandakova@nipos-mk.cz


 

The paper is licensed under a Creative Commons
Attribution Non-Commercial 3.0 License
.

 

Jak citovat tento článek:
RANDÁKOVÁ, Jana. 2015. Pozvánka na výtvarný seminář „Atakující obrazy II Protiútok!“. Kultura, umění a výchova, 3(2) [cit. 2015-11-02]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=9&clanek=123.
Zobrazit všechny články

design: © tch 2021 | web: © OlomouckéWeby.cz 2021OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824