Jana Randáková
Jana Randáková
Zpráva

Pozvánka na výtvarný seminář „Atakující obrazy“

Jana Randáková

Následující zpráva je pozvánkou na seminář určený zejména výtvarným pedagogům. Seminář s názvem „Atakující obrazy“ organizuje NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV), Alternativou – Kulturním institutem Zlín, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně.

 

NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV), Alternativou – Kulturním institutem Zlín, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně pořádá ve dnech 24.–26. dubna 2015 přípravný seminář k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže s názvem „Atakující obrazy“.

Celostátní výtvarné přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže, pořádané z pověření Ministerstva kultury organizací NIPOS, mají dlouholetou tradici, neboť podporují koncepci oblasti umění a kultura výtvarného oboru v RVP a kvalitativně výrazně ovlivňují současnou úroveň metodických postupů pedagogů ve všech typech školských a mimoškolních zařízení.

Seminář "Atakující obrazy" je jednou ze zásadních akcí výtvarné výchovy a účast na ní není bezprostředně vázána na zapojení do připravované celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže.

Výtvarní pedagogové všech typů škol, školských a mimoškolních zařízení budou mít možnost si uvědomit, jakým způsobem nás ovlivňují a jak a proč na nás „útočí“ všudypřítomné obrazy. Seminář osvětlí, jak porozumět systémům obrazové komunikace a jakou roli zaujímá výtvarná výchova při uvědomělém zapojování pedagogů i žáků do těchto systémů. Cílem semináře je vytvořit prostor pro přemýšlení a reflexi pedagogické zkušenosti účastníků nad tématy, která jsou přes svoji aktuálnost dosud často při tvůrčí práci s žáky opomíjena. Jednou z cest může být i hledání vzájemným přesahů výtvarné a mediální výchovy.  Účast na semináři přislíbil prof. PhDr. J. Jirák, Ph.D., vedoucí katedry mediálních studií MUP a člen katedry mediálních studií UK FSV, odborník, který se věnuje problematice mediální výchovy a roli masových médií ve společnosti.

V návaznosti na téma atakujících obrazů vystoupí soudobí významní umělci a výtvarní pedagogové, jako např. doc. V. Havlík v performativním workshopu Mezi iluzí a realitou a Michaela Dvořáková s tématem Videohry na hranicích umění. Stavbu interaktivního 3D obrazu představí MgA. J. Mikota a „Hacking“ veřejného prostoru předvede Epos 257.

Významnou součástí semináře bude také inspirace místem. První funkcionalistické město světa a urbanistický skvost – moravský Zlín – má co nabídnout. Účastníci semináře budou mít možnost zhlédnout divadelní představení Městského divadla ve Zlíně Baťa Tomáš, živý, poznat zlínskou architekturu pod vedením kurátorky sbírky architektury Mgr. L. Horňákové, zažít tvůrčí dílnu Řády vidění galerijního lektora MgA. M. Čady, využívajícího edukativních lektorských programů Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, a prohlédnout si expozici PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost, kterou představí historička muzea Mgr. M. Štýbrová.

Místem konání semináře je ALTERNATIVA (Kulturní institut Zlín) a 14|15 BAŤŮV INSTITUT. Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP. Předpokládaná cena činí 1100 Kč včetně vstupenky na divadelní představení (bez ubytování), 1100 Kč + 300 Kč (za 2 noci) v prostorách tělocvičny OREL, jednota Zlín, a 1100 Kč + 440 Kč ve třílůžkových pokojích Domova mládeže. Bližší informace a přihlášky naleznou zájemci na tomto odkazu.

 

Autorka:

Mgr. Jana Randáková

NIPOS-ARTAMA

Fügnerovo nám. 5

120 21 Praha 2

E-mail: jrandakova@nipos-mk.cz.

 

 

The paper is licensed under a Creative Commons
Attribution Non-Commercial 3.0 License
.

Jak citovat tento článek:
RANDÁKOVÁ, Jana. 2015. Pozvánka na výtvarný seminář „Atakující obrazy“. Kultura, umění a výchova, 3(1) [cit. 2015-03-26]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=8&clanek=96.
Zobrazit všechny články

design: © tch 2021 | web: © OlomouckéWeby.cz 2021OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824