Hořící vějíř tvořivosti
Martina Friedlová
Editorial

Hořící vějíř tvořivosti

Editorial hostující editorky čísla Martiny Friedlové představuje nové číslo časopisu Kultura, umění a výchova. Druhé číslo periodika nabízí čtenářům témata z oblasti hudební a výtvarné výchovy a věnuje se také propojení těchto témat s praxí.
Participace ve výtvarné výchově
Veronika Jurečková
Teoretická studie

Participace ve výtvarné výchově

Článek si klade za cíl přispět do debaty na téma participace ve výtvarné výchově, které bylo řešeno na Spolkovém kongresu výtvarné pedagogiky BUKO 12 v Drážďanech v Německu ve dnech 19. – 12. října 2012. Text ukazuje, jak byla na kongresu tvůrčím a participativním způsobem prezentována vybraná témata české výtvarné pedagogiky, která byla diskutována na českých odborných fórech. Instalace na prostoru 1m2 s názvem So nah, so fern byla vytvořena s cílem otevřít diskusi o rozdílech a přesazích řešených témat obou národů – Čechů a Němců. Článek se dále zabývá pozicí participativních přístupů v české výtvarné edukaci a významem pojmu participace v kontextu české pedagogiky. Podrobněji se věnuje zapojení performativních prvků do výuky výtvarné výchovy s přesahy do muzejní a galerijní pedagogiky. V závěru jmenuje hlavní přínosy participativního přístupu v edukačním procesu.
Pozoruhodné aspekty výtvarného vzdělávání v Mongolsku
Michal Filip
Přehledová studie

Pozoruhodné aspekty výtvarného vzdělávání v Mongolsku

Autor článku přináší pohled na kulturní specifika, jež stojí na pozadí koncepčního přístupu k výuce na výtvarně uměleckých školách v dnešním Mongolsku. Na uměleckém odkazu výtvarných děl prvního Bogdegéna Dzanabadzara ilustruje základy pojímání kánonu mongolské buddhistické ikonografie. Vzhledem k dějinnému kontextu nastiňuje funkci a poslání vizuální kultury a výtvarného umění v této teritoriální oblasti, která byla a do značné míry stále je formována kočovným způsobem života jejích obyvatel.
Filmová biografie o hudebních osobnostech
Veronika Ševčíková
Teoretická studie

Filmová biografie o hudebních osobnostech

Příspěvek je věnován problematice současné filmové biografie o hudebních osobnostech, která je akceptována nejen jako specifická subžánrová kategorie hudebního filmu, ale především jako jedinečný, atraktivní a poučný interdisciplinární prostředek popularizace hudby a konkrétních hudebních osobností. Autorka na vybraných příkladech filmových biografií o hudebních osobnostech z oblasti artificiální a částečně i nonartificiální hudby dokladuje, že fenomén je třeba chápat nejen jako pouhého „zprostředkovatele a excitátora“ dílčího poznání vybraných epizod dějin hudby (cesta k hudbě), ale hlavně jako originálního a mnohovrstevného prezentéra hudby jako absolutna (cesta hudbou).
Profilace Franze Liszta jako klavírního pedagoga
Irena Černíčková
Přehledová studie

Profilace Franze Liszta jako klavírního pedagoga

Příspěvek se zabývá jedním ze základních fenoménů dějin klavírní interpretace a pedagogiky, a to osobností Franze Liszta (1811 – 1886), který se v určitých fázích svého života chopil také role klavírního pedagoga. Především tato jeho profesní rovina je tematickým východiskem předkládaného textu. Liszt po sobě nezanechal žádný (systematicky koncipovaný) klavírně metodický materiál. Převážná většina informačních zdrojů umožňujících zasvěcený náhled na pedagogické aktivity a postoje tohoto významného skladatele období romantismu má tudíž povahu písemných vzpomínek, které byly zaznamenány jeho žáky. Tyto literární fragmenty slouží následující studii jako platforma pro profilaci klavírně pedagogické polohy této přední osobnosti hudebního života 19. století.
Zážitková pedagogika a možnosti její aplikace ve výuce hudební výchovy  na víceletém  gymnáziu
Markéta Šňupárková
Přehledová studie

Zážitková pedagogika a možnosti její aplikace ve výuce hudební výchovy na víceletém gymnáziu

Předkládaná práce je zaměřena na metodiku tzv. zážitkové pedagogiky a vychází ze zkušeností z edukační praxe pedagožky osmiletého gymnázia v Ostravě. V první části práce vymezuje autorka pojem zážitek a jeho pedagogický přesah, tedy metodiku zážitkové pedagogiky, její cíle a postupy. Druhá část práce je směrována k edukačnímu využití zážitkové pedagogiky v hodinách hudební výchovy s přesahem do jiných výukových předmětů, jako je literární výchova, dramatická výchova, výtvarná výchova. Obsahem práce je rovněž obsahový a metodický plán vzorové vyučovací hodiny hudební výchovy s podrobným rozborem práce se žáky.
Role grafických partitur a vizualizace hudby v hudebně kreativním projektu Slyšet jinak
Gabriela Všetičková
Přehledová studie

Role grafických partitur a vizualizace hudby v hudebně kreativním projektu Slyšet jinak

Příspěvek přibližuje hlavní principy a zásady programu Slyšet jinak, který probíhá na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a který pracuje s metodou tzv. elementárního komponování. Na pozadí vývoje grafických partitur v hudbě 20. století se posléze blíže zaměřuje na způsoby práce s grafickými partiturami v tomto projektu – způsoby jejich vytváření, interpretace a přínosy jejich používání.

 

 

 

 

 

 

logolink EU

design: © tch 2021 | web: © OlomouckéWeby.cz 2021OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824