Editorial
Magdalena A. Turzová
Editorial

Editorial

Úvodní text Magdaleny Adámkové Turzové seznamuje čtenáře s obsahem čísla. Upozorňuje zejména na čtyři odborné studie, jež pojednávají o vybraných problémech výtvarné edukace, umění a hudby. Publikované studie jsou zaměřeny na různá témata; přivádí nás k rozvahám nad potenciálem klasických žánrů ve výtvarné výchově i nad způsoby analýzy a srovnávání uměleckých děl.
Fenomén zátiší a jeho pedagogické uchopení ve výtvarném vzdělávání na ZUŠ ČR
Eva Nováková
Výzkumná studie

Fenomén zátiší a jeho pedagogické uchopení ve výtvarném vzdělávání na ZUŠ ČR

Studie představuje výsledky dotazníkového šetření, které bylo kvantitativní fází první etapy disertačního výzkumu, zaměřeného na didaktickou transformaci fenoménu zátiší a jeho implementaci do výuky výtvarného oboru základních uměleckých škol České republiky. Výzkumné závěry budou komparativní metodou srovnávány s individuálními pojetími výtvarných pedagogů, vybraných pro druhou kvalitativní fázi zmiňované etapy. Druhá část disertačního výzkumu zkoumá vizuální i konceptuální transformace fenoménu zátiší na poli současného českého umění. Revitalizace fenoménu zátiší předpokládá značný edukační i výchovný potenciál, korelující s principy RVP. Uskutečnění tohoto potenciálu je úzce závislé na kvalitě pedagogického přístupu a výtvarného vzdělání učitelů, na jejich otevřenosti vůči novým poznatkům, médiím i myšlenkám.
Anna Hulačová, Britta Marakatt-Labba a Qiu Zhijie
Kateřina Dytrtová
Teoretická studie

Anna Hulačová, Britta Marakatt-Labba a Qiu Zhijie

Text srovnává tři poměrně odlišná díla Anny Hulačové, Britty Marakatt-Labby a Qiu Zhijie, aby poukázal na míru redukce při nacházení shod a vyšší syntézy, která ale neodmyslitelně patří k abstraktním úvahám a srovnávání v každém oboru. Používá termíny konceptové analýzy, konvergence a divergence. Těžiště textu leží v analýze výstavního projektu Anny Hulačové „InSection“ (v rámci širšího kurátorského konceptu Éntomos v Colloredo-Mansfeldském paláci tohoto roku). Její postupy jsou zdůvodněně denotovány ke kuchyňským postupům s těstem, k „folklórní“ práci s patternem a k praktikám řemeslníků. Je uvažována exprese a alterace díla a strukturně srovnávací metoda. Text odlišuje deskripci a koncepci díla.
Josef Hejný: Biografie metodika a výtvarného pedagoga
Petra Šobáňová
Biografická studie

Josef Hejný: Biografie metodika a výtvarného pedagoga

Článek je biografií Josefa Hejného, výtvarného pedagoga a metodika spjatého s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Text u příležitosti 90. narozenin Josefa Hejného sumarizuje dílo tohoto metodika, jenž byl po několik desetiletí významnou tváří nejen domovského pracoviště, ale také pedagogickou osobností, jež ovlivnila generace učitelů výtvarné výchovy a podoby výtvarné výchovy v praxi.
Podoby moře Mikaloje Konstantina Čiurlionise
Martina Štěpánová
Biografická studie

Podoby moře Mikaloje Konstantina Čiurlionise

Litevský skladatel a malíř Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ve své tvorbě s oblibou zpracovával motiv vody a propojoval přitom hudbu a výtvarné umění. Hojně se zaměřoval na přírodní tematiku, kterou lze přes symboliku interpretovat archetypálně se sémantickými významy. Tento přístup odkrývá tvorbu autora jako prostředek k navázání spojení se základními přírodními pravzory a jako vyjádření kontaktu s univerzem. Z obrazových cyklů, kde je vyobrazení moře nejvíce exponováno, se jedná především o triptych Sonáta Moře z roku 1908, triptych Slunce míjí znamení váhy, ryb a vodnáře (1906–1907), obrazy Klid (1904–1905), Prelude (1908), Blesk (1909), Andělé (1909) a další. V hudební oblasti se stejnou tematikou Čiurlionis nechává inspirovat v symfonické básni Moře (Jura) z roku 1907 a v Cyklu malých klavírních krajin s názvem Moře, VL 317 z roku 1908. Tento text se zaměřuje na interpretaci tohoto Cyklu malých klavírních krajin Moře, VL 317 a obrazového cyklu Sonáta moře. Na obou dílech je možné pozorovat strukturální analogie, inspirační podněty a identifikovat užité znaky a symboly jako silné komunikační prostředky.
Pohádkově archetypální průvodce po Květné zahradě aneb cesta k sobě skrze stromy
Karel Gamba
Recenze

Pohádkově archetypální průvodce po Květné zahradě aneb cesta k sobě skrze stromy

Článek je recenzí publikace HUDEC, Petr. Tajemství Libosadu. 1. vydání. Kroměříž: NPÚ, ÚPS v Kroměříži, 2019. 112 s. ISBN 978-80-7480-126-6. Tato publikace věnovaná Květné zahradě v Kroměříži balancuje na hranici mezi pohádkou, průvodcem a historickou exkurzí. Čtenáře provází nejen krajinou Květné zahrady v Kroměříži, ale také krajinou jejich vnitřního světa.
INSEA 2019 – MAKING
Alena Drury Sojková
Zpráva

INSEA 2019 – MAKING

Článek je zprávou ze Světového kongresu mezinárodní organizace InSEA, který se v roce 2019 konal v kanadském Vancouveru. Autorka představuje hlavní téma tohoto největšího světového setkání výtvarných pedagogů a popisuje podrobněji hlavní tematické proudy, jež byly na kongresu rozvíjeny v příspěvcích a odborných diskusích.
Genesis | Vnitřní transformace skrze umění v ukrajinském uměleckém projektu
Marie Ponomarenko
Zpráva

Genesis | Vnitřní transformace skrze umění v ukrajinském uměleckém projektu

Článek je zprávou o osobitém uměleckém projektu Genesis, který se konal od 31. 10. do 6. 11. 2019 v galerii Tančící dům. Projekt realizovaný za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny uspořádal Prague Art Weekends společně s ukrajinským časopisem Culture trend. Originální výstavy současného ukrajinského umění se zúčastnili rovněž čeští umělci Michal Ožibko a Martin Žák.
Výzvy k předkládání grantů se zaměřením na současné umění, uměleckou a kulturní kritiku a posilování společných zájmů a spolupráce v kultuře
Ministerstvo kultury
Zpráva

Výzvy k předkládání grantů se zaměřením na současné umění, uměleckou a kulturní kritiku a posilování společných zájmů a spolupráce v kultuře

Zpráva z Ministerstva kultury ČR zprostředkovává základní informace o aktuálních výzvách k předkládání žádostí o grant na financování projektů se zaměřením na současné umění, uměleckou a kulturní kritiku a posilování společných zájmů a spolupráce v kultuře.

 

 

 

 

 

 

logolink EU

design: © tch 2021 | web: © OlomouckéWeby.cz 2021OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824