Jana Randáková
Jana Randáková
Pozvánka

Sdílená imaginace

Jana Randáková

NIPOS-ARTAMA zve výtvarné pedagogy všech typů školních a mimoškolních zařízení na unikátní třídenní mezioborový seminář. Účastníci ve spolupráci s umělci a teoretiky se v inspirativních mezioborových setkáních a workshopech budou zabývat tématem „Sdílená imaginace“.

 

SDÍLENÁ IMAGINACE
PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ K 16. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDCE VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

20. – 22. dubna 2018 (pá 18–22 hod, so 10–21 hod, ne 10–15 hod)
Místo konání: MeetFactory Ke Sklárně 3213/15, Praha 5, DOX Poupětova 1, Praha 7
Pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s MeetFactory, DOX, Českou sekcí INSEA a NÚV.

NIPOS-ARTAMA zve výtvarné pedagogy všech typů školních a mimoškolních zařízení na unikátní třídenní mezioborový seminář. Jsou vítáni též pedagogové dalších uměleckých oborů! Účastníci ve spolupráci s umělci a teoretiky se v inspirativních mezioborových setkáních a workshopech budou zabývat tématem „Sdílená imaginace“.

„Imaginace je schopnost člověka vyvolávat v mysli představy, či obrazy. Vždy byla významným pramenem poznání a zdrojem vědecké i umělecké inspirace. Je neodmyslitelnou součástí života člověka neboť zahrnuje představy, vzpomínky, denní snění, fantazii a sny, umocňuje zážitky. Strukturace obrazů, kterou vytvořila moderna a postmoderna počítá s asociativností vnímání a vizuální představivosti, s jejich jedinečností u každého vnímatele, s interaktivitou jejího získávání. Obrazy nejsou vyjádřením skutečnosti, ale obrazy našich imaginativních představ pocházejících z naší interakce se světem.“

Na semináři se setkáte s významným českým sochařem, malířem, ilustrátorem dětských knih, hudebníkem a tanečníkem Františkem Skálou, „mistrem druhého života věcí v umění, instalací, obřadů a her, umělcem nostalgie věcí, které mizí, věcí, které stárnou, a přírody, která inspiruje umění“. Je radikálním mystifikátorem, ale zároveň vyniká přesností výtvarného jazyka a důsledností uměleckého výrazu jak po stránce obsahové, tak řemeslné.

Setkáte se též s Ladislavem Železným, zvukovým designerem v Českém rozhlase, autorem zvukových instalací, performerem a multimediálním umělcem, který nabídne zvukovou sondu do soudobé scény akustických umění především ve vztahu k intermediálnímu projektu RADIOCUSTICA.

Workshop Pavla Novotného, básníka, germanisty, radiofonického tvůrce a překladatele, se bude zaměřovat na intermediální postupy při práci s poezií: na interpretaci básnického textu prostřednictvím kresby, na práci s fonematickou rovinou textu, na barvu hlásek a slov.

Při setkání s Richardem Loskotem, pedagogem a umělcem, jehož díla jsou daleko více procesem, než artefaktem, zažijete nevšední zážitek při inscenování děje a prostředí, kdy dochází nejenom k posunu perspektivy vnímání určitého prostoru, založenému často na vztahu a konfrontaci reálného a technického, ale především k uvědomění si samotného vnímání, jeho podmíněnosti a zakořenění v konvencích.

Cílem přednášky Petry Šobáňové „Sdílená imaginace ve věku síťových médií“ bude kritická reflexe síťových médií, která jsou pro žáky přirozeným prostorem pro vzájemnou interakci a komunikaci, ale i pro sebeprezentaci, poznání, sdílení idejí. Společně se zamyslíme nad některými paradoxy dnešní doby nebo např. nad změnou vnímání času a intimity. Reflektován bude rovněž boom rychlé obrazové komunikace v podobě memů, gifů a videí, který může – při promyšleném pedagogickém uchopení – obohatit výtvarnou edukaci a projev žáků.

V programu semináře bude prostor pro diskuzi nad tématem „Sdílená imaginace“ k celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže 2019. V nedělním bloku jsou pro účastníky semináře připraveny aktuální edukativní programy, které provedou přímo v expozicích lektoři Centra současného umění DOX.

Lektoři | Richard Loskot, Pavel Novotný, Markéta Pastorová, Jiří Raiterman, František Skála, Simona Svatošová, Jan Svoboda, Petra Šobáňová, Jaroslav Vančát, Ladislav Železný

Předpokládaná cena:
bez ubytování: 1200 Kč| pro členy INSEA 1100 Kč
s ubytováním (2 noci/pá–so): 1650 Kč| pro členy INSEA 1550 Kč
Předpokládané ubytování: TOPHOSTEL Praha 5 (bude upřesněno)

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení. Přihlášky zasílejte do 23. března 2018 na e-mail randakova@nipos-mk.cz | M: +420 778 702 496

 

Jak citovat tento článek:
RANDÁKOVÁ, Jana. 2017. Sdílená imaginace. Kultura, umění a výchova, 5(2) [cit. 2017-11-30]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=13&clanek=174.
Zobrazit všechny články

design: © tch 2018 | web: © OlomouckéWeby.cz 2018OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824