Kateřina Tomešková
Kateřina Tomešková
Zpráva

Cesta ke kvalitě – Pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“

Kateřina Tomešková

Zpráva Kateřiny Tomeškové referuje o projektu Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, který se realizuje v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Jeho cílem je ověřit rozsah a dopad využívání vzdělávacích programů muzeí a památníků školami pomocí zážitkové pedagogiky a oživené historie ve společenskovědních předmětech za účelem zkvalitnění výuky. Výsledky projektu mohou do budoucna ovlivnit systemizaci spolupráce mezi školami a paměťovými institucemi.

 

Rámcové vzdělávací programy, které vznikly před deseti lety, byly do dnešních dní pouze upravovány a doplňovány. S ohledem na to, že byl v posledních letech obsah kurikula nejednou kritizován jak experty, tak samotnými učiteli, nastává nyní změna, kdy má postupně projít revizemi společně určitá vzdělávací oblast ve všech stupních vzdělávání. V této souvislosti vyhlásilo Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“. Jeho primárním cílem je ověřit rozsah a dopad využívání vzdělávacích programů muzeí a památníků školami pomocí zážitkové pedagogiky a oživené historie ve společenskovědních předmětech za účelem zkvalitnění výuky. Jde o dosud historicky nevídanou spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem kultury.

V rámci pokusného ověřování bychom rádi dokázali, že mimoškolní historickou edukaci, která dnes už běžně probíhá formou široké škály nabízených edukačních programů ve většině českých muzeí a která se v tomto netradičním vzdělávacím prostředí těší čím dál tím větší oblibě u žáků i učitelů, lze právem považovat za kurikulárně uznávaný proces předávání, zachování a kultivování historického vědomí současné mladé generace Čechů. Věříme, že většina našich muzejních expozic a výstav má dnešním dětem a mládeži stále co nabídnout.

Zájemci o danou problematiku se mohou seznámit s dalšími informacemi o projektu, jehož koordinátorem je Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, například na webových stránkách této instituce nebo v elektronickém prostředí MŠMT. (Je dostupné z odkazu: http://www.npmk.cz/pro-skoly/pokusne-overovani nebo http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-vzdelavaci-programy-pametovych.)

Kontaktní osoby projektu za NPMK: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., koordinátorka vzdělávacích programů, e-mail: tomeskova@npmk.cz, tel.: tel.: 257 533 455, 778 451 568.

Ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského: PhDr. Markéta Pánková,
e-mail: pankova@npmk.cz.

Cesta ke kvalitě – Pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, Zpráva Kateřiny Tomeškové referuje o projektu Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, který se realizuje
Cesta ke kvalitě – Pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, Zpráva Kateřiny Tomeškové referuje o projektu Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, který se realizuje
Obr. 1–2 Ilustrační fotografie; foto archiv projektu
 

 

Kvalita vzdělávacího procesu je v České republice tématem, které je pociťováno jako závažné především ve školní praxi. Jeho řešení má však své opodstatnění také v oblasti mimoškolního vzdělávání. K monitorování vzdělávání na základních školách dochází pravidelně, a to nejčastěji formou tradičních hospitací, ať už se jedná o pozorování výuky ze strany ČŠI, ředitelů škol nebo kolegů z řad učitelů v rámci předmětových komisí. Tématu soustavného sledování kvality edukace v českých muzeích dosud nebyla věnována takřka žádná pozornost. Za jednu z prvních vlaštovek v tomto směru může být právem považováno popisované pokusné ověřování, jehož koordinátoři mají kromě jiného za úkol sesbírat profesní názory od učitelů působících v 72 vybraných školách, kteří se budou se svými žáky účastnit programů realizovaných na 40 kulturních objektech, a poté se pokusit objektivně posoudit kvalitu muzejně-edukačních procesů na vybraných muzeích a památnících z různých hledisek.

Cesta ke kvalitě – Pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, Zpráva Kateřiny Tomeškové referuje o projektu Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, který se realizuje
Cesta ke kvalitě – Pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, Zpráva Kateřiny Tomeškové referuje o projektu Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, který se realizuje
Obr. 3–4 Ilustrační fotografie; foto archiv projektu
 

 

S ohledem na uvedené skutečnosti chceme věřit tomu, že tento po všech stránkách chvályhodný projekt může být vhodným spouštěčem změn k lepšímu, které dají vzniknout celé řadě tradičních i moderních podob vzdělávání žáků základních škol na vysoké úrovni, což by v konečném důsledku mohlo přispět k žádoucímu ukotvení společensky i kulturně prospěšného vztahu mezi školami a muzei v systematické rovině.

 

Autorka:

Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze

E-mail: tomeskova@npmk.cz

 

The study is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License.

 

Jak citovat tento článek:
TOMEŠKOVÁ, Kateřina. 2017. Cesta ke kvalitě – Pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ . Kultura, umění a výchova, 5(2) [cit. 2017-11-30]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=13&clanek=173.
Zobrazit všechny články

design: © tch 2018 | web: © OlomouckéWeby.cz 2018OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824