Jana Randáková
Jana Randáková
Zpráva

Pozvánka na mezioborový seminář SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK

Jana Randáková

Jakým způsobem ovlivňují nová média včetně sociálních sítí obsah současné výtvarné výchovy? Touto a dalšími otázkami se bude zabývat unikátní mezioborový seminář pořádaný ARTAMOU ve spolupráci s Fakultou umění a designu UJEP, Národním ústavem pro vzdělávání a Českou sekcí INSEA. Seminář s názvem SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK proběhne na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a v sále Hraničář a nabízí řadu inspirativních workshopů.

 

SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK, 19.–21. května 2017

Fakulta umění a designu, Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem a víceúčelový veřejný sál Hraničář, Prokopa Diviše 1812/7, Ústí nad Labem

NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Fakultou umění a designu UJEP, Národním ústavem pro vzdělávání a Českou sekcí INSEA zve výtvarné pedagogy všech typů školních a mimoškolních zařízení na unikátní třídenní mezioborový seminář. Zváni jsou též pedagogové ostatních uměleckých oborů, které téma zajímá.

Pozvánka na mezioborový seminář SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK, Jakým způsobem ovlivňují nová média včetně sociálních sítí obsah současné výtvarné výchovy? 
Touto a dalšími otázkami se bude zabývat unikátní mezioborový seminář pořádaný ARTAMOU ve spolupráci s Fa

Seminář spojený s inspirativními workshopy se bude zabývat stále častěji diskutovanými otázkami - jakým způsobem ovlivňují nová média včetně sociálních sítí obsah výtvarné výchovy? Již svým názvem odkazuje seminář na mezioborové přesahy, bez kterých se vnímání, tvorba a interpretace obrazů jen stěží obejde. Nejen výtvarné pedagogové, ale i kolegové z jiných uměleckých oborů budou mít ojedinělou příležitost se setkat s významnými uměleckými a pedagogickými osobnostmi filmové a audiovizuální tvorby.

Díky laskavé podpoře děkana doc. Pavla Mrkuse proběhne páteční program v ateliérech a dílnách Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Účastníci si budou moci vybrat dva z nabídky šesti inspirativních workshopů zabývajících se možnostmi nových médií, které spolu s děkanem doc. Mrkusem povedou odborní učitelé fakulty R. Loskot, M. Gurská, F. Pecháček, V. Presnetsov a T. Lumpe (propojování obrazu a zvuku; prostorové instalace; gify; videomapping; interaktivita a prostorovost zvuku; možnosti digitální fotografie).

Večerní program bude vyhrazen představení publikace a doprovodných materiálů "Ko-text: Tvar, zvuk a gesto, tvůrce, učitel a žák" autory doc. K. Dytrtovou a doc. M. Raudenským (Nejkrásnější české knihy, 2. místo v kategorii Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky). 

Sobotní a nedělní program se bude odehrávat v prostředí víceúčelového veřejného sálu Hraničář:

  • → Prof. Jiří Barta, doma i v zahraničí oceňovaný tvůrce animovaného filmu ("Zaniklý svět rukavic“, "Krysař", "Na půdě" - Český lev 2009 za nejlepší výtvarný počin a další významná světová ocenění) se zmíní o historii a specifikách autorské animované tvorby.
  • → Prof. Rudolf Adler režisér, scénárista, dramaturg ("Majstr", "Hrom do kapelníka" ), pedagog a tvůrce koncepce filmové/audiovizuální výchovy pohovoří o výrazových prostředcích kinematografie ve světle historického vývoje a o technikách natáčení autorského filmového a televizního dokumentárního filmu.
  • → Ivan Látal, autor, režisér edukativních programů pro děti ("Kostičky", "Moudronos" -  Ceny Literárního fondu, Ekofilmu) a učitel na ZUŠ (obor Foto) představí svou školu vidění, kde se děti učí vnímavému pozorování a čtení „obrazů“.
  • → Organizátor Utubering festivalu Ing. Lukáš Dejl zodpoví otázky ohledně soudobých zvukově-obrazových komunikačních systémů, zvláště spojené s tzv. „youtuberingem“. 

Předpokládaná cena semináře: 1 000 Kč (bez ubytování), 1 560 Kč (s ubytováním na kolejích UJEP, 560 Kč/2 noci)

Seminář je součástí přípravy celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže 2019. Účast na semináři není podmínkou účasti na přehlídce.

Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.

Závazné přihlášky (viz příloha) posílejte do 14. 4. 2017: randakova@nipos-mk.cz

Kontakt: Jana Randáková, Fügnerovo nám. 1866/5, 120 21 Praha 2, mobil: 778 702 496, randakova@nipos-mk.cz

Pozvánka na mezioborový seminář SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK, Jakým způsobem ovlivňují nová média včetně sociálních sítí obsah současné výtvarné výchovy? 
Touto a dalšími otázkami se bude zabývat unikátní mezioborový seminář pořádaný ARTAMOU ve spolupráci s Fa

 

 

Autorka:

Mgr. Jana Randáková

NIPOS ARTAMA

Praha
 

 

The paper is licensed under a Creative Commons
Attribution Non-Commercial 3.0 License.

Jak citovat tento článek:
RANDÁKOVÁ, Jana. 2017. Pozvánka na mezioborový seminář SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK. Kultura, umění a výchova, 5(1) [cit. 2017-03-29]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=162.
Zobrazit všechny články

design: © tch 2018 | web: © OlomouckéWeby.cz 2018OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824