Mezi muzeem a přírodou
Jiří Neděla
Editorial

Mezi muzeem a přírodou

Editorial našeho spolupracovníka Jiřího Neděly otevírá nové číslo časopisu Kultura, umění a výchova a upozorňuje na obsah odborných studií. Ty se v tomto čísle dotýkají zejména témat muzejní pedagogiky (profese muzejního pedagoga, interkulturního vzdělávání a pedagogického vzdělávání zaměřeného na muzejní nepedagogické profese) nebo vzdělávání v přírodě. Obsah čísla doplňují rovněž recenze a zprávy.
Osobnosť múzejného pedagóga
Michaela Syrová
Teoretická studie

Osobnosť múzejného pedagóga

Múzejné inštitúcie ponúkajú v súčasnosti množstvo rôznych vzdelávacích programov. Ponuka činností je rozmanitá, sú vytvorené s ohľadom na vek, vzdelanie, záujmy a predchádzajúce skúsenosti potenciálnych návštevníkov. Kto tieto programy robí? Kto ich pripravuje a kto ich realizuje? V príspevku sa budeme zaoberať kompetenciami, zručnosťami, ale tiež osobnostnými predpokladmi pre kvalitnú a zaujímavú prácu múzejného pedagóga. Túto osobu vidíme ako kľúčovú. Múzejný pedagóg je výnimočná osoba, je spojivom medzi návštevníkom a inštitúciou, jej artefaktmi, históriou, filozofiou, vystavenými objektmi... Je to tlmočník medzi verbálnym a vizuálnym jazykom, komunikátor, kreátor a v určitom zmysle aj misionár.
Studenti na hrad! Mezioborové didaktické setkávání studentů FF MU Brno v edukační laboratoři Muzea města Brna
Lenka Mrázová
Studenti na hrad! Mezioborové didaktické setkávání studentů FF MU Brno v edukační laboratoři Muzea města Brna
Barbora Svátková
Metodická studie

Studenti na hrad! Mezioborové didaktické setkávání studentů FF MU Brno v edukační laboratoři Muzea města Brna

Příspěvek představuje koncepční spolupráci Oddělení muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně s Edukačním centrem Muzea města Brna a jeho projektem Edulab, tedy edukační laboratoře, založené na přímé spolupráci se studenty Masarykovy univerzity v kontaktu s aktuálními tendencemi muzejní a galerijní pedagogiky při realizaci v praxi. Spolupráce propojuje studenty těch oborů, které jsou nejčastěji zastoupeny v prostředí muzejních institucí a aktivně je seznamuje s prací muzejního pedagoga. Napomáhá tak studentům k získání základních kompetencí pro didaktické uchopení vzdělávacího obsahu v muzejní edukaci. Jako budoucí odborné pracovníky muzejních a obecně kulturních institucí je připravuje na partnerskou spolupráci s muzejním pedagogem, jako možné budoucí pracovníky na pozici práce s veřejností je vybavuje základními zkušenostmi s muzejněpedagogickou praxí.
Interkulturní muzejní edukace
Irena Paroubková
Metodická studie

Interkulturní muzejní edukace

Autorka se ve svém příspěvku zabývá interkulturním vzděláváním. První část jejího článku je věnována problematice spolupráce mezi muzei a přistěhovalci. V druhé části pak popisuje své praktické zkušenosti z pedagogické práce na zahraničním, binacionálním gymnáziu. Věnuje se strategiím komunikace s vícejazyčnými žákovskými skupinami v muzejní pedagogice a možnostem participace přistěhovalců na kulturním životě města.
Příroda mezi uměním a environmentální výchovou
Ondřej Navrátil
Odborná studie

Příroda mezi uměním a environmentální výchovou

Text je věnován areálu Dům přírody Litovelského Pomoraví v Horce nad Moravou. Interpretuje ho jako sochařský park s díly, která jsou originální, zároveň však zařaditelná do souvislostí dobového umění. Stejně tak ho lze chápat jako areál centra ekologického vzdělávání a návštěvnického střediska přilehlé rezervace, jehož posláním je kultivace především citového vztahu k přírodě. Je tak hybridní formou, která je součástí širšího proudu spojujícího umělecký a environmentální břeh.
Ohlédnutí za konferencí České sekce INSEA o současnosti a budoucnosti výtvarné výchovy,  1.–2. prosince 2015
Ondřej Moučka
Zpráva

Ohlédnutí za konferencí České sekce INSEA o současnosti a budoucnosti výtvarné výchovy, 1.–2. prosince 2015

Zpráva referuje o prosincové konferenci pořádané s cílem obnovit fungování české sekce INSEA a navázat na tradici jejího působení. Autor hodnotí průběh konference, informuje o tématech konferenčních příspěvků a o podpoře zahraničních představitelů Evropské regionální rady InSEA.
Promotion of cooperation and sharing of experience in Early Childhood Education
Alena Vavrdová
Promotion of cooperation and sharing of experience in Early Childhood Education
Dominika Provázková Stolinská
Zpráva

Promotion of cooperation and sharing of experience in Early Childhood Education

Zpráva představuje aktivitu Univerzity Palackého v Olomouci, které se podařilo pro období 2015/2016 získat projekt institucionální spolupráce č. NF-CZ07-ICP-3-169-2015 v rámci programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP. Zpráva informuje o obsahu projektu s názvem „Promotion of cooperation and sharing of experience in Early Childhood Education“.
Maľované dejiny Bratislavy. Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka
Martina Pavlikánová
Recenze

Maľované dejiny Bratislavy. Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka

Autorka přináší recenzi knihy Maľované dejiny Bratislavy. Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka. Bratislava: Múzeum mesta Bratislava, 2015. ISBN 978-80-89636-05-1. Autor textov: PhDr. Pavel Dvořák. Autorka projektu: PhDr. Beáta Husová.
From Technological to Virtual Art
Zdeňka Špiclová
Recenze

From Technological to Virtual Art

Tato recenze se věnuje knize From Technological to Virtual Art, která se zabývá vznikem a vývojem virtuálního umění. To je dle autora Franka Poppera charakteristické především svým důrazem na humanizaci technologie, interaktivitu a multisenzoričnost.
15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“
Jana Randáková
Zpráva

15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“

NIPOS-ARTAMA z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury pořádá v říjnu 2016 výroční 15. celostátní přehlídku výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“ a zve všechny výtvarné pedagogy k účasti. Podrobnosti lze najít v článku Jany Randákové.

 

 

 

 

 

 

logolink EU

design: © tch 2021 | web: © OlomouckéWeby.cz 2021OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824