Redakce a redakční rada 


Časopis Kultura, umění a výchova spravuje redakce a redakční rada, složená z významných českých i zahraničních odborníků.

Redakce:
Vedoucí redaktorka:

doc. Petra Šobáňová, Ph.D.
 

Redaktorky:

Mgr. Gabriela Piáčková, Th.D.

Mgr. Magdalena Adámková Turzová

 

Jazykové korektury:

PhDr. Květoslava Musilová, Dr.

 

Redakční rada:

Redakční rada pracuje pod vedením předsedkyně redakční rady

doc. PhDr. Hany Myslivečkové, CSc.

 

Členové redakční rady:

Jméno / Pracoviště

 

doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc.,

předsedkyně redakční rady

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

doc. PhDr. Olga Badalíková, Ph.D.

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

Dr. Hilary Braysmith

Art Department, University of Southern Indiana v Evansville (USA)

 

MgA. Petr Brožka, Ph.D.

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

doc. Ing. Pavol Černý, Ph.D.

Katedra teorie a dějin umění Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě

 

Mgr. Tomáš Drobný

Metodické centrum muzejní pedagogiky Moravské zemské muzeum, Brno

 

doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.

Vysoké učení technické v Brně

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.

Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

doc. PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD.

Inštitút estetiky a umeleckej kultúry Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

 

doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.

Katedra muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

Mgr. Jana Migašová, PhD.

Inštitút estetiky a umeleckej kultúry Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

 

PhDr. Dana Novotná, Ph.D.

Katedra výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 

PaedDr. Markéta Pastorová

Národní ústav pro vzdělávání

 

PaedDr. Martina Pavlikánová, Ph.D.

Katedra výtvarnej výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

Mgr. Radka Růžičková, Ph.D.

Katedra výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 

doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.

Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

 

doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 

prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.

Universidad Iberoamericana, Cd. de México, Mexiko

 

Mgr. Kateřina Štěpánková, Ph.D.

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

 

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

 

Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D.

Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

 

ISSN 2336-1824

 

 

 

 

 

 

 

logolink EU

design: © tch 2021 | web: © OlomouckéWeby.cz 2021OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824