V roce 2017 se nám podařilo získat finanční podporu Ministerstva kultury na vydání tištěné podoby tematického výběru z textů publikovaných v časopise Kultura, umění a výchova v letech 2013–2016.

Editorky Petra Šobáňová a Květoslava Musilová připravily k vydání dva svazky: jeden zaměřený na pedagogiku výtvarnou a jeden tematicky spadající do oblasti muzejní a galerijní pedagogiky, případně do šířeji chápané edukace v kultuře. Souběžně tedy vyjdou dva výbory, jejichž tištěná podoba má za cíl fixovat nehmotnou povahu obsahu primárně elektronického periodika. Dodejme, že na vydání se kromě Ministerstva kultury podílí rovněž Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, na jejíž půdě náš časopis vychází. Jak Ministerstvu kultury, tak fakultě patří za tuto laskavou podporu poděkování.

 

Záměr byl podpořen grantem Ministerstva kultury Příprava a vydání výběru z textů časopisu Kultura, umění a výchova (hlavní řešitelka Petra Šobáňová).

 

Tištěné výbory z textů, Tistene-vybory-z-textu-113, Tištěné výbory z textů časopisu Kultura, umění a výchova 113

 

 

logolink EU

design: © tch 2021 | web: © OlomouckéWeby.cz 2021OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824