Pro recenzenty


Smyslem anonymního recenzního řízení je přispívat k co nejvyšší kvalitě publikovaných textů, a tím i ke kvalitě oborové diskuse. Recenzent by měl být objektivní a jeho snahou je poskytnout autorovi zpětnou vazbu a pomoci mu ke zkvalitnění jeho práce. Výhrady a připomínky recenzentů by měly být proto formulovány nikoliv jako pouhé výtky, ale tak, aby autorovi poskytly vodítko při jeho snaze zvýšit odbornou úroveň svého textu. 
 
Hodnoceny budou zejména odborná úroveň a vědecká správnost, takže k publikování budou přijímány původní příspěvky v souladu se zaměřením časopisu, po odborné stránce kvalitní a využívající relevantní vědecké či teoretické postupy. Témata studií by měla být aktuální a seznamovat odbornou obec s novými poznatky či trendy. Autor by měl citovat dle normy časopisu, použitá literatura musí být relevantní. Texty by měly být logické a koherentní, srozumitelné a přehledné. Články musejí být také stylisticky a gramaticky vyhovující, nepřípustné je plagiování či porušování etického kodexu vědecké práce. Recenzenti vydávají k textům závěrečné stanovisko, a to v následující škále:
  • Text je doporučen k publikování bez připomínek (s případnými drobnými úpravami dle komentáře recenzenta)
  • Text je doporučen k publikování s výhradami (nedostatky vyžadují podstatnou úpravu dle komentáře recenzenta)
  • Text není doporučen k publikování (recenzent zdůvodní své hodnocení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logolink EU

design: © tch 2021 | web: © OlomouckéWeby.cz 2021OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824